Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 3100/QĐ-UBND20/08/2021Quyết định Phê duyệt Đề án " xây dựng Trường THCS thị trấn vạn Hà trở thwnhf trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025"
Số 33-KL/HU09/8/2021Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc xây dựng Trường THCS Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025
số 2081/UBND-LĐTBXH02/8/2021V/v hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 133/KH-UBND
số 15/KH-UBND02/8/2021Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa
Số: 113/KH-UBND26/7/2021KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số 68/NQ-CP01/07/2021Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do gặp đại dịch Covid -19
0505/10/2017Thông báo
3226/UBND-NN29/03/2017Điều chỉnh dự án: Đê tả sông Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT