Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
18/KH-UBND14/11/2022KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022
Số 17 KH/UBND20/10/2022KẾ HOẠCH Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa
Số: 259-QĐ/UBND18/10/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thị trấn Thiệu Hóa
Số: 257/QĐ-UBND17/10/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Thiệu Hóa
Số 214/2022/NQ-HĐND13/04/2022Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026
Số 3100/QĐ-UBND20/08/2021Quyết định Phê duyệt Đề án " xây dựng Trường THCS thị trấn vạn Hà trở thwnhf trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025"
Số 33-KL/HU09/8/2021Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc xây dựng Trường THCS Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025
số 2081/UBND-LĐTBXH02/8/2021V/v hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 133/KH-UBND
số 15/KH-UBND02/8/2021Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa
Số: 113/KH-UBND26/7/2021KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số 68/NQ-CP01/07/2021Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do gặp đại dịch Covid -19
0505/10/2017Thông báo
3226/UBND-NN29/03/2017Điều chỉnh dự án: Đê tả sông Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT