Thị trấn Thiệu Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05/ CT/TW của bộ Chính trị (Khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 09/07/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 26/6/2021 Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05/ CT/TW của bộ Chính trị (Khóa XII) và triển khai thực hiện kết luận số 01- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV Huyện ủy –Trưởng Ban tuyên giáo Huyện Ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị Trấn Thiệu Hóa, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu khu và 100 đại biểu về dự hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư Đảng uỷ đã thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/06/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) “ Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm qua, Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị trấn.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2021, toàn Đảng bộ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị 05 CT-TW với tổng số đảng viên tham gia học tập đạt trên 90% do đồng chí bí thư và phó bí thư trực tiếp giới thiệu. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo viết bài thu hoạch theo các chuyên đề hàng năm; trú trọng công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện ở cơ sở, qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa Chỉ thị vào sinh hoạt thành nề nếp. Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn Thị Trấn nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạosự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới xuất hiện trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác như: cán bộ và nhân dân các tiểu khu , Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh thị Trấn ….

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – phó bí thư Đảng ủy Thị Trấn báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Trong các bài tham luận của các đại biểu dự hội nghị, cơ bản đều nhất trí cao các nội dung trong báo cáo sơ kết và đánh giá cao sự lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự đổi mới sáng tạo của các chi bộ trực thuộc trong năm năm qua, các đại biểu cũng có ý kiến bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã đánh giá và ghi nhận những thành quả mà xã thiệu đô và thị trấn Vạn Hà cũ nay là Thị Trấn Thiệu Hóa đã đạt được trong 5 năm qua, đó là tiền đề cho sự phát triển Thị Trấn Thiệu Hóa theo hướng phồn vinh và hiện đại. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh việc tuyên truyền cho cám bộ và nhân dân nhất là lớp trẻ mà đặc biệt là các em học sinh thế hệ tương lai của đất nước về việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ đó xây dựng chuẩn mực phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Huyện Ủy, giám đốc trung tâm chính trị Huyện phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn thay mặt cho lãnh đạo địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, thời gian tới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra những chủ trương, giải pháp, cách làm cụ thể, định hướng cho cấp uỷ các chi bộ những việc làm cụ thể, sáng tạo, nhân rộng các điển hình và phát động rộng rãi để nhân dân nắm và thực hiện một cách tốt nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã triển khai Kết luận số 01 - CT/TW ngày 18/06/2021 cuả bộ chính trị (Khóa III ) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị Trấn Thiệu Hoá triển khai Kết luận số 01 - CT/TW ngày 18/06/2021 cuả bộ chính trị (Khóa III ) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhận thức và hành động của một số ít cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong rèn luyện đạo đức, làm theo còn hạn chế; việc đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, cơ quan đơn vị chưa cụ thể, chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký làm theo chưa cụ thể, còn chung chung; chương trình hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên…Thời gian tới, Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân.

Nhân dịp này, UBND thị trấn Thiệu Hoá đã khen thưởng cho 9 tập thể và 32 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016- 2021.

Phan Thị Hồng – Đài truyền thanh Thị trấn

Thị trấn Thiệu Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05/ CT/TW của bộ Chính trị (Khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 09/07/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 26/6/2021 Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05/ CT/TW của bộ Chính trị (Khóa XII) và triển khai thực hiện kết luận số 01- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV Huyện ủy –Trưởng Ban tuyên giáo Huyện Ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị Trấn Thiệu Hóa, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu khu và 100 đại biểu về dự hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư Đảng uỷ đã thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/06/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) “ Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm qua, Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong di chúc; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị trấn.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2021, toàn Đảng bộ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị 05 CT-TW với tổng số đảng viên tham gia học tập đạt trên 90% do đồng chí bí thư và phó bí thư trực tiếp giới thiệu. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo viết bài thu hoạch theo các chuyên đề hàng năm; trú trọng công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện ở cơ sở, qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện đưa Chỉ thị vào sinh hoạt thành nề nếp. Với việc triển khai học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn Thị Trấn nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạosự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới xuất hiện trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác như: cán bộ và nhân dân các tiểu khu , Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh thị Trấn ….

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – phó bí thư Đảng ủy Thị Trấn báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Trong các bài tham luận của các đại biểu dự hội nghị, cơ bản đều nhất trí cao các nội dung trong báo cáo sơ kết và đánh giá cao sự lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự đổi mới sáng tạo của các chi bộ trực thuộc trong năm năm qua, các đại biểu cũng có ý kiến bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã đánh giá và ghi nhận những thành quả mà xã thiệu đô và thị trấn Vạn Hà cũ nay là Thị Trấn Thiệu Hóa đã đạt được trong 5 năm qua, đó là tiền đề cho sự phát triển Thị Trấn Thiệu Hóa theo hướng phồn vinh và hiện đại. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh việc tuyên truyền cho cám bộ và nhân dân nhất là lớp trẻ mà đặc biệt là các em học sinh thế hệ tương lai của đất nước về việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ đó xây dựng chuẩn mực phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Huyện Ủy, giám đốc trung tâm chính trị Huyện phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn thay mặt cho lãnh đạo địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, thời gian tới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra những chủ trương, giải pháp, cách làm cụ thể, định hướng cho cấp uỷ các chi bộ những việc làm cụ thể, sáng tạo, nhân rộng các điển hình và phát động rộng rãi để nhân dân nắm và thực hiện một cách tốt nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã triển khai Kết luận số 01 - CT/TW ngày 18/06/2021 cuả bộ chính trị (Khóa III ) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị Trấn Thiệu Hoá triển khai Kết luận số 01 - CT/TW ngày 18/06/2021 cuả bộ chính trị (Khóa III ) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhận thức và hành động của một số ít cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong rèn luyện đạo đức, làm theo còn hạn chế; việc đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, cơ quan đơn vị chưa cụ thể, chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký làm theo chưa cụ thể, còn chung chung; chương trình hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên…Thời gian tới, Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân.

Nhân dịp này, UBND thị trấn Thiệu Hoá đã khen thưởng cho 9 tập thể và 32 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016- 2021.

Phan Thị Hồng – Đài truyền thanh Thị trấn

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT