Triển khai Kế hoạch bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 27/01/2021 (GMT+7)
100%

Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện quy trình về triển khai Kế hoạch bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 21/01/2021 tại thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thị trấn Thiệu Hoá đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện và thị trấn Thiệu Hoá về công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội; các thành viên Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử của thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng Tiểu khu.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân thị trấn trong năm 2021 và cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung hết sức các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 01 ngày 25/11/2020 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Chỉ thị số 01 ngày 08/12/2020 của Huyện uỷ Thiệu Hoá; Công văn số 18 – CV/ĐU, ngày 15/01/2021 của Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND triển khai các văn bản của các cấp về bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Được sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn, đồng chí Lê Xuân Thanh – Công chức Văn phòng UBND đã thông qua Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 về việc thành lập Uỷ Ban bầu cử thị trấn Thiệu Hoá; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 20/01/2021 của Uỷ ban bầu cử thị trấn Thiệu Hoá về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi các văn bản được triển khai, hội nghị nhất trí cao cùng Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thị trấn Thiệu Hoá tập trung với tinh thần cao nhất để chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ chuẩn bị tốt các nội dung theo lịch trình thời gian đã được xây dựng, hoàn chỉnh từng bước cụ thể báo cáo BTV Đảng uỷ, Uỷ ban bầu cử cấp trên theo đúng quy định, đồng chí nhấn mạnh, thị trấn Thiệu Hoá là đơn vị mới sáp nhập, dân số đông, địa bàn rộng, một số phong tục tập quán của cả hai bên còn có những bất cập, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu khu phải có trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền thị trấn, giao bộ phận văn hoá – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong thị trấn các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp và về vai trò vị trí của các cơ quan dân cử, trong đó Quốc hội, HĐND các cấp. Cùng với đó, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, công tác kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử để cuộc bầu cử đảm bảo đúng sự lãnh đạo của Đảng thực sự dân chủ, đúng pháp luật và bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân. Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc sắp đến thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng với tinh thần “ Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” cùng nhau đoàn kết, nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021.

Nguyễn Văn Tuyên

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hoá

Triển khai Kế hoạch bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 27/01/2021 (GMT+7)
100%

Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện quy trình về triển khai Kế hoạch bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 21/01/2021 tại thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thị trấn Thiệu Hoá đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện và thị trấn Thiệu Hoá về công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội; các thành viên Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử của thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng Tiểu khu.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân thị trấn trong năm 2021 và cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung hết sức các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 01 ngày 25/11/2020 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Chỉ thị số 01 ngày 08/12/2020 của Huyện uỷ Thiệu Hoá; Công văn số 18 – CV/ĐU, ngày 15/01/2021 của Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND triển khai các văn bản của các cấp về bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Được sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn, đồng chí Lê Xuân Thanh – Công chức Văn phòng UBND đã thông qua Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 về việc thành lập Uỷ Ban bầu cử thị trấn Thiệu Hoá; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 20/01/2021 của Uỷ ban bầu cử thị trấn Thiệu Hoá về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi các văn bản được triển khai, hội nghị nhất trí cao cùng Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thị trấn Thiệu Hoá tập trung với tinh thần cao nhất để chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ chuẩn bị tốt các nội dung theo lịch trình thời gian đã được xây dựng, hoàn chỉnh từng bước cụ thể báo cáo BTV Đảng uỷ, Uỷ ban bầu cử cấp trên theo đúng quy định, đồng chí nhấn mạnh, thị trấn Thiệu Hoá là đơn vị mới sáp nhập, dân số đông, địa bàn rộng, một số phong tục tập quán của cả hai bên còn có những bất cập, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu khu phải có trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền thị trấn, giao bộ phận văn hoá – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong thị trấn các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp và về vai trò vị trí của các cơ quan dân cử, trong đó Quốc hội, HĐND các cấp. Cùng với đó, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, công tác kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử để cuộc bầu cử đảm bảo đúng sự lãnh đạo của Đảng thực sự dân chủ, đúng pháp luật và bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân. Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc sắp đến thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng với tinh thần “ Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” cùng nhau đoàn kết, nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021.

Nguyễn Văn Tuyên

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hoá

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT