Tuổi trẻ thị trấn Thiệu Hoá phối hợp tổ chức “Chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho các gđ chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2021.

Đăng lúc: 26/07/2021 (GMT+7)
100%

Trong ngày 19/7/2021 Đoàn thanh niên thị trấn Thiệu Hóa đã phối hợp với bệnh viên Đa khoa Đại An tổ chức chương trình” Khám, tư vấn và cấp thuốc cho các gia đình chính sách năm 2021.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '0 CHUONG021 KHÁM BỆNH, VẤN VÀ CẤP PHÁT THUỐC CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH Thiệu Hóa, tháng 7năm 2021'

Tới dự khai mạc có các đồng chí UV Thường Vụ Huyện Đoàn, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Đoàn Thanh niên Thị trấn Thiệu Hóa và các đồng chí là Y, Bác Sĩ Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Đại An.

Nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ các thương bệnh, binh, người có công với cách mạng đồng thời Thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tri ân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng. Nhân kỷ nệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, là dịp để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cùng với toàn Đảng, toàn dân tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người cống hiến, hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa."

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang ngồi, đang đứng và trong nhà

Trong ngày 19/7/2021 chương trình đã chia làm 2 đoàn ở 2 địa điểm phía Bắc và phía Nam thị trấn thiệu Hóa để khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 215 hộ gia đình chính sách trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa ở các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Tai – mũi – họng, Răng hàm mặt….

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Tại các địa điểm tổ chức thực hiện các đồng chí đoàn thanh niên, các tình nguyện viên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cùng hỗ trợ, hướng dẫn các đối tượng chính sách, các y bác sỹ trong suốt quá trình khám và tư vấn, đồng thời hỗ trợ đưa đón các bác cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

https://f19-zpg.zdn.vn/3263694445331863154/3c7e1d9ca1c3569d0fd2.jpg

https://b-f39-zpg.zdn.vn/8919050349211143525/9bf31611954e62103b5f.jpg

Một số hình ảnh trong quá trình tổ chức thực hiện

https://b-f43-zpg.zdn.vn/5160018074946622983/354329aa95f562ab3be4.jpg

https://f43-zpg.zdn.vn/2100974550819386590/9306c0fa7ca58bfbd2b4.jpg

https://f33-zpg.zdn.vn/287951636918759623/1eaf81513d0eca50931f.jpg

Trần Thị Huyền – Bí thư Đoàn TN thị trấn

Tuổi trẻ thị trấn Thiệu Hoá phối hợp tổ chức “Chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho các gđ chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2021.

Đăng lúc: 26/07/2021 (GMT+7)
100%

Trong ngày 19/7/2021 Đoàn thanh niên thị trấn Thiệu Hóa đã phối hợp với bệnh viên Đa khoa Đại An tổ chức chương trình” Khám, tư vấn và cấp thuốc cho các gia đình chính sách năm 2021.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '0 CHUONG021 KHÁM BỆNH, VẤN VÀ CẤP PHÁT THUỐC CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH Thiệu Hóa, tháng 7năm 2021'

Tới dự khai mạc có các đồng chí UV Thường Vụ Huyện Đoàn, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Đoàn Thanh niên Thị trấn Thiệu Hóa và các đồng chí là Y, Bác Sĩ Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Đại An.

Nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ các thương bệnh, binh, người có công với cách mạng đồng thời Thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tri ân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng. Nhân kỷ nệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, là dịp để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cùng với toàn Đảng, toàn dân tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người cống hiến, hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa."

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang ngồi, đang đứng và trong nhà

Trong ngày 19/7/2021 chương trình đã chia làm 2 đoàn ở 2 địa điểm phía Bắc và phía Nam thị trấn thiệu Hóa để khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 215 hộ gia đình chính sách trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hóa ở các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Tai – mũi – họng, Răng hàm mặt….

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Tại các địa điểm tổ chức thực hiện các đồng chí đoàn thanh niên, các tình nguyện viên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cùng hỗ trợ, hướng dẫn các đối tượng chính sách, các y bác sỹ trong suốt quá trình khám và tư vấn, đồng thời hỗ trợ đưa đón các bác cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

https://f19-zpg.zdn.vn/3263694445331863154/3c7e1d9ca1c3569d0fd2.jpg

https://b-f39-zpg.zdn.vn/8919050349211143525/9bf31611954e62103b5f.jpg

Một số hình ảnh trong quá trình tổ chức thực hiện

https://b-f43-zpg.zdn.vn/5160018074946622983/354329aa95f562ab3be4.jpg

https://f43-zpg.zdn.vn/2100974550819386590/9306c0fa7ca58bfbd2b4.jpg

https://f33-zpg.zdn.vn/287951636918759623/1eaf81513d0eca50931f.jpg

Trần Thị Huyền – Bí thư Đoàn TN thị trấn

Từ khóa bài viết:,

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT