THỊ TRẤN THIỆU HÓA HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2022

Đăng lúc: 14/10/2022 (GMT+7)
100%

Hưởng ứng phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tháng hành động vì người nghèo.

Lãnh đạo thị trấn Thiệu Hóa thăm hỏi, động viên và tặng số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh chị Kỳ Loan – hộ nghèo TK 1 gặp khó khăn trong quá trình làm nhà ở.

Trong những năm qua Quỹ “ Vì người nghèo” của thị trấn Thiệu Hóa đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp Nhân dân. Từ nguồn quỹ vận động được MTTQ đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo tết cho người nghèo…, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 31/8/2022 của Ban thường trực MTTQ huyện Thiệu Hóa về vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2022. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Thiệu Hoá xây dựng Kế hoạch phát động cuộc vận động kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện và Quỹ “ Vì người nghèo” của thị trấn Thiệu Hóa năm 2022.

Hiện nay, theo số liệu điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2021, thị trấn Thiệu Hóa vẫn còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,09% (trong đó có 20 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở) đang cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ về vốn, giống để phát triển sản xuất,... ổn định cuộc sống, vươn lên thooát nghèo bền vững.

Để hoàn thành chỉ tiêu huyện giao và kế hoạch của Đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn về hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở năm 2022 và hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh rủi do đột xuất.

Ban thường trực ủy ban MTTQ thị trấn Thiệu Hóa kêu gọi đến cán bộ, Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Thiệu hóa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, bớt chút một phần chi phí của gia đình, hỗ trợ 1 ngày lương, 1 ngày công hoặc 1 ngày thu nhập ủng hộ vào Qu“Vì người nghèo” thị trấn để hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian vận động: Từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2022.

Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thị trấn ủng hộ trực tiếp tại hội nghị phát động; các hộ Nhân dân ủng hộ trực tiếp cho Ban công tác Mặt trận tiểu khu.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" thị trấn Thiệu Hóa, trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã ủng hộ vào Quỹ “ Vì người nghèo” thị trấn, kính mong các tầng lớp Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu thương con người trong cộng đồng dân cư, đó là một hành động đẹp, một nghĩa cử cao thượng để ổn định an sinh xã hội ở địa phương, cùng nhau xây dựng quê hương thị trấn Thiệu Hóa ngày càng văn minh giàu đep.

Mọi ủng hộ xin liên hệ đông chí Ngô Thị Dung - Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Thiệu Hóa, Số điện thoại: 0824381959.

Ngô Thị Dung - Chủ ịch UB MTTQ thị trấn Thiệu Hóa.

Một số hình ảnh hộ nghèo còn đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

THỊ TRẤN THIỆU HÓA HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2022

Đăng lúc: 14/10/2022 (GMT+7)
100%

Hưởng ứng phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tháng hành động vì người nghèo.

Lãnh đạo thị trấn Thiệu Hóa thăm hỏi, động viên và tặng số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh chị Kỳ Loan – hộ nghèo TK 1 gặp khó khăn trong quá trình làm nhà ở.

Trong những năm qua Quỹ “ Vì người nghèo” của thị trấn Thiệu Hóa đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp Nhân dân. Từ nguồn quỹ vận động được MTTQ đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo tết cho người nghèo…, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 31/8/2022 của Ban thường trực MTTQ huyện Thiệu Hóa về vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2022. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Thiệu Hoá xây dựng Kế hoạch phát động cuộc vận động kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện và Quỹ “ Vì người nghèo” của thị trấn Thiệu Hóa năm 2022.

Hiện nay, theo số liệu điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2021, thị trấn Thiệu Hóa vẫn còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,09% (trong đó có 20 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở) đang cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ về vốn, giống để phát triển sản xuất,... ổn định cuộc sống, vươn lên thooát nghèo bền vững.

Để hoàn thành chỉ tiêu huyện giao và kế hoạch của Đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn về hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở năm 2022 và hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh rủi do đột xuất.

Ban thường trực ủy ban MTTQ thị trấn Thiệu Hóa kêu gọi đến cán bộ, Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Thiệu hóa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, bớt chút một phần chi phí của gia đình, hỗ trợ 1 ngày lương, 1 ngày công hoặc 1 ngày thu nhập ủng hộ vào Qu“Vì người nghèo” thị trấn để hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian vận động: Từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2022.

Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thị trấn ủng hộ trực tiếp tại hội nghị phát động; các hộ Nhân dân ủng hộ trực tiếp cho Ban công tác Mặt trận tiểu khu.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" thị trấn Thiệu Hóa, trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã ủng hộ vào Quỹ “ Vì người nghèo” thị trấn, kính mong các tầng lớp Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu thương con người trong cộng đồng dân cư, đó là một hành động đẹp, một nghĩa cử cao thượng để ổn định an sinh xã hội ở địa phương, cùng nhau xây dựng quê hương thị trấn Thiệu Hóa ngày càng văn minh giàu đep.

Mọi ủng hộ xin liên hệ đông chí Ngô Thị Dung - Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Thiệu Hóa, Số điện thoại: 0824381959.

Ngô Thị Dung - Chủ ịch UB MTTQ thị trấn Thiệu Hóa.

Một số hình ảnh hộ nghèo còn đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT