Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 24/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 76 đội viên, thanh niên ưu tú tại nhà thờ Cụ Nguyễn Quán Nho – Tể tường Vãn Hà thiên hạ âu ca

Sáng chủ nhật ngày 21/03/2021 Đoàn TNCS HCM thị trấn Thiệu Hóa, ban chấp hành 2 chi đoàn nhà trường THCS Vạn Hà và chi đoàn THCS Thiệu Đô đã tổ chức Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 76 đội viên, thanh niên ưu tú của 2 trường THCS trên địa bàn thị trấn.

Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng tại khu di tích lịch sử nhà thờ Nguyễn Quán Nho – Tể tướng Vãn Hà thiên hạ âu ca.

Về dự buổi lễ có các bác Đại diện Dòng họ Nguyễn Quán, BGH 2 nhà trường, BTV Đoàn thị trấn Thiệu Hóa, 2 chi đoàn trường THCS Thiệu Đô, THCS Vạn Hà, và 76 thanh niên, đội viên ưu tú được xét kết nạp lần này.

Có thể là hình ảnh về 11 người, trong đó có Ngọc Trang Gnt, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng giời giáo dục về tư tưởng, về truyền thống lịch sử của đất nước, giúp các em hiểu biết rõ hơn nữa về các bậc hiền tài, các danh nhân của nước ta trong thời kỳ dựng nước và giữ nước. BTV Đoàn Thị trấn đã thống nhất địa điểm tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới tại Nhà thờ Cụ Nguyễn Quán Nho – Tể tướng Vãn Hà thiên hà âu ca.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Ngọc Trang Gnt và mọi người đang đứng

Trước khi vào lễ kết nạp chính thức, các đại biểu đã tiến hành dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc tại nhà thờ Cụ Nguyễn Quán Nho – một người con của thị trấn Thiệu Hóa “khổ học thành tài” giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều thời bấy giờ - Tể tướng Vãn Hà. Đồng thời cũng nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thiệu Hóa, nỗ lực rèn luyện, thi đua lao động, học tập, góp sức xây dựng quê hương đạt chuẩn đô thị văn minh.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Sau thời gian tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dựa trên đơn xin vào Đoàn, kết quả của lớp học cảm tình Đoàn và biên bản họp của 2 chi đoàn trường THCS trên địa bàn thị trấn, Ban thường vụ Đoàn thị trấn Thiệu Hóa đã chuẩn y kết nạp đoàn cho 76 thanh niên ưu tú có đơn xin được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn.

Có thể là hình ảnh về 15 người, trong đó có Lê Hanh, Huyền Ngốc và Nguyễn Hùng và mọi người đang đứng

Ban đại biện Dòng họ Nguyễn Quán cũng đã lên sơ lược về quá trình sinh ra, lớn lên và khổ học thành tài của cụ Nguyễn Quán Nho.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Đại diện đoàn viên mới, phát biểu hứa quyết tâm.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 16 người, trong đó có Ngọc Trang Gnt và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Đây là hoạt động thiết thực giới thiệu những thanh niên ưu tú để tiếp rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ kế thừa cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/3/2021).

Trần Huyền-BT ĐTT

Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 24/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 76 đội viên, thanh niên ưu tú tại nhà thờ Cụ Nguyễn Quán Nho – Tể tường Vãn Hà thiên hạ âu ca

Sáng chủ nhật ngày 21/03/2021 Đoàn TNCS HCM thị trấn Thiệu Hóa, ban chấp hành 2 chi đoàn nhà trường THCS Vạn Hà và chi đoàn THCS Thiệu Đô đã tổ chức Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 76 đội viên, thanh niên ưu tú của 2 trường THCS trên địa bàn thị trấn.

Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng tại khu di tích lịch sử nhà thờ Nguyễn Quán Nho – Tể tướng Vãn Hà thiên hạ âu ca.

Về dự buổi lễ có các bác Đại diện Dòng họ Nguyễn Quán, BGH 2 nhà trường, BTV Đoàn thị trấn Thiệu Hóa, 2 chi đoàn trường THCS Thiệu Đô, THCS Vạn Hà, và 76 thanh niên, đội viên ưu tú được xét kết nạp lần này.

Có thể là hình ảnh về 11 người, trong đó có Ngọc Trang Gnt, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng giời giáo dục về tư tưởng, về truyền thống lịch sử của đất nước, giúp các em hiểu biết rõ hơn nữa về các bậc hiền tài, các danh nhân của nước ta trong thời kỳ dựng nước và giữ nước. BTV Đoàn Thị trấn đã thống nhất địa điểm tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới tại Nhà thờ Cụ Nguyễn Quán Nho – Tể tướng Vãn Hà thiên hà âu ca.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Ngọc Trang Gnt và mọi người đang đứng

Trước khi vào lễ kết nạp chính thức, các đại biểu đã tiến hành dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc tại nhà thờ Cụ Nguyễn Quán Nho – một người con của thị trấn Thiệu Hóa “khổ học thành tài” giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều thời bấy giờ - Tể tướng Vãn Hà. Đồng thời cũng nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thiệu Hóa, nỗ lực rèn luyện, thi đua lao động, học tập, góp sức xây dựng quê hương đạt chuẩn đô thị văn minh.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Sau thời gian tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dựa trên đơn xin vào Đoàn, kết quả của lớp học cảm tình Đoàn và biên bản họp của 2 chi đoàn trường THCS trên địa bàn thị trấn, Ban thường vụ Đoàn thị trấn Thiệu Hóa đã chuẩn y kết nạp đoàn cho 76 thanh niên ưu tú có đơn xin được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn.

Có thể là hình ảnh về 15 người, trong đó có Lê Hanh, Huyền Ngốc và Nguyễn Hùng và mọi người đang đứng

Ban đại biện Dòng họ Nguyễn Quán cũng đã lên sơ lược về quá trình sinh ra, lớn lên và khổ học thành tài của cụ Nguyễn Quán Nho.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Đại diện đoàn viên mới, phát biểu hứa quyết tâm.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 16 người, trong đó có Ngọc Trang Gnt và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Đây là hoạt động thiết thực giới thiệu những thanh niên ưu tú để tiếp rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ kế thừa cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/3/2021).

Trần Huyền-BT ĐTT

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT