Hội Khuyến học Thị Trấn Thiệu Hóa chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 13/07/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/06/ 2021 Hội Khuyến học Thị Trấn Thiệu Hoá long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá công tác Khuyến học nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành khóa mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thiệu Hoá; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng ủy Thị Trấn các đồng chí UV Ban Thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ các đoàn thể, và 51 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các chi hội khuyến học trên địa bàn toàn thị trấn đã tới dự Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Phương chủ tịch hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Ngọ Duy vinh – Phó chủ tịch hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2015- 2020

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học thị Trấn Thiệu Hóa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay tổng số hộ trong Thị Trấn là 4286 hộ ,số khẩu là 19.200 khẩu , số hội viên là 3.400 hội viên , cán bộ hội tổng số là 34 trong đó các đoàn thể, chi hội tiểu khu, làng là 22, cán bộ kiêm nhiệm 9 trong đó đơn vị nhà trường 6, trường trực 3 đồng chí có 24 chi hội, 32 ban khuyến học dòng họ, 8 ban khuyến học đồng môn. Mọi thành viên của hội đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và trách nhiệm luôn gắn kết với phong trào của địa phương.

Tổng số quỹ khuyến học của toàn Thị Trấn vận động nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 1.235.000.000, trong đó quỹ 6 chi hội nhà trường là 900.000.000đ, chi hội các tiểu khu là 335.000.000đ, quỹ hội Thị Trấn quản lý là 118.500.000đ, 32 dòng họ trong thị Trấn đều làm tốt công tác kuyến học, khuyến tài cho các con cháu.

Trong những năm qua Ban chấp hành Hội khuyến học Thị Trấn đã trao quà cho các cháu đậu đại học, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các cháu có thành tích cao trong học tập, các cháu sinh viên đạt giải, các thầy cô có học sinh đạt thành tích cao và tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó là 520 em với số tiền là 135.600.000đ, đặc biệt là hội đồng hương Thiệu Đô ở thành phố hà Nội trực tiếp là ông Lê Hồng Trường báo thế giới đã tặng cho các học sinh nghèo học giỏi vượt khó vươn lên với 20 xuất quà trị giá 20 triệu đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá lại những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, với những nội dung, cụ thể thiết thực thông qua các phong trào có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển, thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học Thị Trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học Thị Trấn cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các tiểu khu và các Ban khuyến học dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đồng chí Nguyễn Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa phát biểu ghi nhận và biểu dương hội khuyến học thị trấn đã đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tập trung xây dựng quỹ khuyến học ở các dòng họ, tiểu khu và nhà trường, cũng cố xây dựng tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động…. đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hội khuyến học Thị Trấn

Đồng chí : Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa phát biểu tại Đại hội

Đại hội Hội Khuyến học thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên, Bầu đại đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trịnh Văn Phương – phó Chủ tịch UBMTTQ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khuyến học Thị Trấn Thiệu Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Ngọ Duy Vinh – Công chức văn hóa Thị Trấn giữ chức phó chủ tịch hội, đồng chí Đào Ngọc Cường – Chủ tịch hội nông dân Thị Trấn là ủy viên . Hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào uỷ ban ban kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tặng quà các đồng chí thôi không tham gia BCH khoá mới

Phan Thị Hồng – Đài truyền Thanh thị trấn Thiệu Hoá

Hội Khuyến học Thị Trấn Thiệu Hóa chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 13/07/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/06/ 2021 Hội Khuyến học Thị Trấn Thiệu Hoá long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá công tác Khuyến học nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành khóa mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thiệu Hoá; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng ủy Thị Trấn các đồng chí UV Ban Thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ các đoàn thể, và 51 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các chi hội khuyến học trên địa bàn toàn thị trấn đã tới dự Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Phương chủ tịch hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Ngọ Duy vinh – Phó chủ tịch hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2015- 2020

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học thị Trấn Thiệu Hóa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay tổng số hộ trong Thị Trấn là 4286 hộ ,số khẩu là 19.200 khẩu , số hội viên là 3.400 hội viên , cán bộ hội tổng số là 34 trong đó các đoàn thể, chi hội tiểu khu, làng là 22, cán bộ kiêm nhiệm 9 trong đó đơn vị nhà trường 6, trường trực 3 đồng chí có 24 chi hội, 32 ban khuyến học dòng họ, 8 ban khuyến học đồng môn. Mọi thành viên của hội đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và trách nhiệm luôn gắn kết với phong trào của địa phương.

Tổng số quỹ khuyến học của toàn Thị Trấn vận động nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 1.235.000.000, trong đó quỹ 6 chi hội nhà trường là 900.000.000đ, chi hội các tiểu khu là 335.000.000đ, quỹ hội Thị Trấn quản lý là 118.500.000đ, 32 dòng họ trong thị Trấn đều làm tốt công tác kuyến học, khuyến tài cho các con cháu.

Trong những năm qua Ban chấp hành Hội khuyến học Thị Trấn đã trao quà cho các cháu đậu đại học, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các cháu có thành tích cao trong học tập, các cháu sinh viên đạt giải, các thầy cô có học sinh đạt thành tích cao và tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó là 520 em với số tiền là 135.600.000đ, đặc biệt là hội đồng hương Thiệu Đô ở thành phố hà Nội trực tiếp là ông Lê Hồng Trường báo thế giới đã tặng cho các học sinh nghèo học giỏi vượt khó vươn lên với 20 xuất quà trị giá 20 triệu đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá lại những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, với những nội dung, cụ thể thiết thực thông qua các phong trào có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển, thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học Thị Trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học Thị Trấn cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các tiểu khu và các Ban khuyến học dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Đồng chí Nguyễn Bá Huệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa phát biểu ghi nhận và biểu dương hội khuyến học thị trấn đã đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tập trung xây dựng quỹ khuyến học ở các dòng họ, tiểu khu và nhà trường, cũng cố xây dựng tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động…. đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hội khuyến học Thị Trấn

Đồng chí : Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa phát biểu tại Đại hội

Đại hội Hội Khuyến học thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên, Bầu đại đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trịnh Văn Phương – phó Chủ tịch UBMTTQ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khuyến học Thị Trấn Thiệu Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Ngọ Duy Vinh – Công chức văn hóa Thị Trấn giữ chức phó chủ tịch hội, đồng chí Đào Ngọc Cường – Chủ tịch hội nông dân Thị Trấn là ủy viên . Hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào uỷ ban ban kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tặng quà các đồng chí thôi không tham gia BCH khoá mới

Phan Thị Hồng – Đài truyền Thanh thị trấn Thiệu Hoá

Từ khóa bài viết:,

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT