Đoàn Thanh niên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 26/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/7/2021, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Không có mô tả.

6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tuy nhiên công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN thị trấn Thiệu Hóa được triển khai hiệu quả, chủ động và có nhiều đổi mới. Đoàn thị trấn Thiệu Hóa và các chi đoàn đã quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được quan tâm chú trọng. Đẩy mạnh luật thanh niên, luật nghĩa vụ quân sự, luật ATGT. Quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên Công tác cán bộ Đoàn được quan tâm. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng. 6 tháng đầu năm 2021,kết nạp gần 100 đoàn viên mới. Công tác tham gia xây dựng Đảng được đoàn tích cực quan tâm. Bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp 2 đảng viên mới.

Không có mô tả.

Đoàn thanh niên thị trấn đã tổ chức sôi nổi hưởng ứng các hoạt động, các phong trào thanh niên tình nguyện, chung tay xây dựng đô thị văn minh với các hoạt động như thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, con đường bích họa, “cột điện nở hoa” ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện…các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội với các chương trình “Xuân tình nguyên”, “tháng thanh niên”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.Phong trào xung kích, tình nguyện bảo vệ Tổ quốc, được quan tâm đẩymạnh.Đoàn TN thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, vận động ĐVTN viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; thăm hỏi tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ, tiễn 15 thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần cùng huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tiếp tục tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Không có mô tả.

Tại hội nghị, các Đoàn viên thanh niên đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc tham gia các hoạt động thu hút thanh niên tham gia còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến thanh niên còn hạn chế vần còn 1 số thanh niên sống buông thả, xa vào các tệ nạn xã hội.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong họat động Đoàn, Hội và phong trào TTN trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đoàn thanh niên cần phải tập trung để thực hiện, đặc biệt trong tháng 7 là tháng có nhiều hoạt động tri ân, nhiều sự kiện trọng đại của quê hương như kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, hoạt động hiến máu nhân đạo… đoàn thanh niên cần xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt là hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đất nước đến đoàn viên thanh niên. Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống dịch Covid-19,triển khai tốt các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn theo chương trình công tác năm 2021 đã đề ra.

Trần Thị Huyền – Bí thư Đoàn TT Thiệu Hóa

Đoàn Thanh niên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 26/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/7/2021, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Không có mô tả.

6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tuy nhiên công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN thị trấn Thiệu Hóa được triển khai hiệu quả, chủ động và có nhiều đổi mới. Đoàn thị trấn Thiệu Hóa và các chi đoàn đã quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được quan tâm chú trọng. Đẩy mạnh luật thanh niên, luật nghĩa vụ quân sự, luật ATGT. Quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên Công tác cán bộ Đoàn được quan tâm. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng. 6 tháng đầu năm 2021,kết nạp gần 100 đoàn viên mới. Công tác tham gia xây dựng Đảng được đoàn tích cực quan tâm. Bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp 2 đảng viên mới.

Không có mô tả.

Đoàn thanh niên thị trấn đã tổ chức sôi nổi hưởng ứng các hoạt động, các phong trào thanh niên tình nguyện, chung tay xây dựng đô thị văn minh với các hoạt động như thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, con đường bích họa, “cột điện nở hoa” ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện…các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội với các chương trình “Xuân tình nguyên”, “tháng thanh niên”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.Phong trào xung kích, tình nguyện bảo vệ Tổ quốc, được quan tâm đẩymạnh.Đoàn TN thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, vận động ĐVTN viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; thăm hỏi tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ, tiễn 15 thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần cùng huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tiếp tục tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Không có mô tả.

Tại hội nghị, các Đoàn viên thanh niên đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc tham gia các hoạt động thu hút thanh niên tham gia còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến thanh niên còn hạn chế vần còn 1 số thanh niên sống buông thả, xa vào các tệ nạn xã hội.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong họat động Đoàn, Hội và phong trào TTN trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đoàn thanh niên cần phải tập trung để thực hiện, đặc biệt trong tháng 7 là tháng có nhiều hoạt động tri ân, nhiều sự kiện trọng đại của quê hương như kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, hoạt động hiến máu nhân đạo… đoàn thanh niên cần xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt là hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đất nước đến đoàn viên thanh niên. Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống dịch Covid-19,triển khai tốt các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn theo chương trình công tác năm 2021 đã đề ra.

Trần Thị Huyền – Bí thư Đoàn TT Thiệu Hóa

Từ khóa bài viết:,

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT