Đoàn Thanh Niên thị trấn Thiệu Hoá ra quân tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19.

Đăng lúc: 16/07/2021 (GMT+7)
100%

Để Góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền về an toàn giao thông; Sáng ngày 13/7/2021, Tuổi trẻ thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động phòng chống dịch trên khắp các tuyến đường chính, các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

https://b-f34-zpg.zdn.vn/1862429671991691354/c25cd90c0ca3f8fda1b2.jpg

Các đồng chí Đoàn viên, thanh niên xử dụng xe gắn máy gắn các cờ Quốc kỳ, hồng kỳ, đồng thời phối hợp cùng với Xe đảm bảo trật tự đô thị của Công an thị trấn trang trí khẩu hiệu, gắn loa phóng thanh tuyên truyền các nội dung gồm: văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của thị trấn và của ngành Y tế về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người; thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

https://b-f17-zpg.zdn.vn/2233009198931710641/4a23d31d07b2f3ecaaa3.jpg

Đồng thời tuyên truyền cho mọi người dân tham gia giao thông hiểu được và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

https://b-f42-zpg.zdn.vn/698742597188071876/8f257532a19d55c30c8c.jpg

Với cách tuyên truyền này đã phần nào giúp người dân trên địa bàn chủ động hơn trong việc phòng chống dịch. Và thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường.

https://f19-zpg.zdn.vn/2801300016578659854/8669e1483af5ceab97e4.jpg

Một số hình ảnh trong buổi ra quân truyên truyền lưu động.

https://b-f17-zpg.zdn.vn/1108562648431988147/a02c3f55eafa1ea447eb.jpg

Tuyên truyền trên tất cả các tuyến đường chính trong các khu dân cư.

https://b-f43-zpg.zdn.vn/3938923228199346156/2e6a11f9c45630086947.jpg

https://b-f33-zpg.zdn.vn/4330518682272818992/3099c82b1d84e9dab095.jpg

https://b-f17-zpg.zdn.vn/2163343165524841102/f68f7673a3dc57820ecd.jpg

Trần Thị Huyền – BT ĐTN TTTH

Đoàn Thanh Niên thị trấn Thiệu Hoá ra quân tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19.

Đăng lúc: 16/07/2021 (GMT+7)
100%

Để Góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền về an toàn giao thông; Sáng ngày 13/7/2021, Tuổi trẻ thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động phòng chống dịch trên khắp các tuyến đường chính, các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

https://b-f34-zpg.zdn.vn/1862429671991691354/c25cd90c0ca3f8fda1b2.jpg

Các đồng chí Đoàn viên, thanh niên xử dụng xe gắn máy gắn các cờ Quốc kỳ, hồng kỳ, đồng thời phối hợp cùng với Xe đảm bảo trật tự đô thị của Công an thị trấn trang trí khẩu hiệu, gắn loa phóng thanh tuyên truyền các nội dung gồm: văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của thị trấn và của ngành Y tế về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người; thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

https://b-f17-zpg.zdn.vn/2233009198931710641/4a23d31d07b2f3ecaaa3.jpg

Đồng thời tuyên truyền cho mọi người dân tham gia giao thông hiểu được và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

https://b-f42-zpg.zdn.vn/698742597188071876/8f257532a19d55c30c8c.jpg

Với cách tuyên truyền này đã phần nào giúp người dân trên địa bàn chủ động hơn trong việc phòng chống dịch. Và thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường.

https://f19-zpg.zdn.vn/2801300016578659854/8669e1483af5ceab97e4.jpg

Một số hình ảnh trong buổi ra quân truyên truyền lưu động.

https://b-f17-zpg.zdn.vn/1108562648431988147/a02c3f55eafa1ea447eb.jpg

Tuyên truyền trên tất cả các tuyến đường chính trong các khu dân cư.

https://b-f43-zpg.zdn.vn/3938923228199346156/2e6a11f9c45630086947.jpg

https://b-f33-zpg.zdn.vn/4330518682272818992/3099c82b1d84e9dab095.jpg

https://b-f17-zpg.zdn.vn/2163343165524841102/f68f7673a3dc57820ecd.jpg

Trần Thị Huyền – BT ĐTN TTTH

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT