BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ TRẤN VẠN HÀ CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTTQ VIỆT NAM – NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ ( 18/11/1930 – 18/11/2019)

Đăng lúc: 08/11/2019 (GMT+7)
100%

Kính thưa toàn thể nhân dân thị trấn Vạn Hà. Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân cả nước chào mừng 89 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam – Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân dân thị trấn Vạn Hà sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ 30 Đảng bộ thị trấn Vạn Hà, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam và biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; tăng cường cũng cố liên minh chính trị, xây dựng và cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục dổi mới phương thức , nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đòi hỏi nhân dân trong thị trấn chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm hộ nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, người Vạn Hà sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; hăng say lao động phát triển kinh tế để cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp.

FB_IMG_1561757070796.jpg

Nhân dân tiểu khu 6 Thị trấn Vạn Hà trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong những năm qua bằng nguồn Quỹ" Vì người nghèo" của thị trấn và sự hỗ trợ của MTTQ cấp trên, đã hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở, sửa chửa lại nhà ở, hộ nghèo, hộ chính sách ốm đau bệnh nặng phải chữa trị lâu dài, hỗ trợ các hộ nghèo mua phân bón, con giống vật tư sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ cho con hộ nghèo, cận nghèo vượt khó vương lên học tập với số tiền hàng trăm triệu đồng.

20191015_155843.jpg
IMG_20191017_205808.jpg

Lãnh đạo thị trấn Vạn Hà tặng quà các hộ nghèo từ Quỹ "Vì người nghèo"

Chia sẻ với những mảnh đời còn nhiều khó khăn vất vả, nhân dân thị trấn Vạn Hà đã tích cực tham gia hưởng ứng, các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo từ thiện, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia xẻ với nổi khó khăn mất mát của nhân dân các huyện, các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, trong các cuộc vận động đó đã có những cá nhân, những hộ gia đình với tình cảm thương người như thể thương thân với một mong muốn là góp sức của mình vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương. Điển hình như gia đình bác Lê Văn Tam hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn – Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, đã hỗ trợ cho quê hương thị trấn Vạn Hà các công trình như: Đổ bê tông đường ven hồ Kiến Hưng, xây cổng khu nghĩ trang Cồn Trịnh, đầu tư xe tang để nhân dân đỡ vất vả trong khi tiễn đưa người quá cố, ủng hộ quỹ khuyến học của thị trấn, xây dựng nhà văn hóa tiểu khu 4, trị giá lên đến hơn 6 tỷ đồng, ngoài ra cứ mỗi độ tết đến xuân về công ty Lam Sơn cũng đã giành nhiều phần quà để tặng các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong địa phương.

FB_IMG_1561756950714.jpg

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT CTy cổ phần Mía đường Lam Sơn và Lãnh đạo huyện, thị trấn dự buổi lễ khánh thành nhà văn hoá tiểu khu 4 thị trấn Vạn Hà

Hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thị trấn Vạn Hà đã có nhiều những tấm gương tiêu biểu đã hố trợ tiền mặt và thời gian để xây dựng một số hạng mục công trình như hộ anh Lê Văn Thao tiểu khu 1 đã đầu tư 1con đường bê tông từ đầu làng Trí Cẩn đi lên đường Kênh Nam, trị giá hơn hai trăm triệu đồng. Năm 2018 gia đình anh đã cùng với gia đình anh Lê Văn Việt, gia đình anh Hoàng Văn Hải, đầu tư đổ bê tông, làm bồn hoa và trồng cây xanh đường ven hồ làng làng Trí Cẩn , trị giá 100 triệu đồng, nhiều hộ gia đình đã có tinh thần cao đóng góp tôn tạo đình làng Trí Cẩn, như gia đình anh Hải, anh Thao, anh Loan Nga, anh Tùng Sâm, anh Khuê Hằng, ông Hải Hoa, anh Hải Thanh, anh Bảy Ngọc trị giá 90 triệu đồng, phong trào đóng góp xây dựng quê hương ngày càng được lan tỏa.


20191107_163014.jpg
Cán bộ tiểu khu 1 và đại diện các hộ đóng góp tôn tạo Đình làng Trí Cẩn năm 2018
20191107_161717.jpg

Anh Lê Văn Thao, tiểu khu 2 - Chủ trang trại nuôi lợn đã đầu tư xây dựng
con đường bê tông để nhân dân đi lại thuận tiện

Năm 2019 gia đình các anh: Lê Văn Vượng, La Đình Tân, Lê Văn Tuấn, Trịnh Thị Toàn, Ngọ Duy Vinh, Ngọ Duy Hiểu, La Đình Tuân, Nguyễn Quán Tuấn, Ngọ Văn Đạo, Ngô Lâm Thao, Nguyễn Thiện Bình, Ngọ Văn Vân, Phùng Thị Thân, các dòng họ trong làng và nhiều gia đình khác, con em xa quê hương như anh Ngọ Duy Hiểu, chị Lê Thị Châu đã ủng hộ làm mới bộ cửa Đình làng và sơn mới Đình làng Dương Hòa trị giá lên đến 120 triệu đồng, các anh La Đình Tuân, Phùng Văn Phát tiểu khu 6 đã ủng hộ quỹ khuyến học của tiểu khu số tiền là 20 triệu đồng, hội đồng hương thị trấn Vạn Hà tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho quỹ khuyến học khuyến tài của thị trấn số tiền là 100 triệu đồng.

IMG_20191108_120423.jpg

Đình làng Dương Hoà sau khi làm mới, tu sửa năm 2019

Bác Lê Văn Mùi tiểu khu 1 đã tự nguyện mở thông và rộng ngõ đổ bê tông trên phần đất trong trích lục đất của gia đình, để cho bà con trong xóm đi lại được thuận lợi, giá trị của đoạn đường là 24 m3 bê tông, trị giá 25 triệu đồng, 06 hộ nhân dân ở ngõ số 7 đường Nguyễn Quang Minh, tiểu khu 3 đã tự nguyện đổ bê tông ngõ để đi lại thuận tiện, diện tích là 24m3 bê tông trị giá 25 triệu đồng.

20191107_105540.jpg

Ông Lê Văn Mùi, tiểu khu 1, thị trấn Vạn Hà đã tự nguyện mở rộng ngõ đi và đổ bê tông
cho nhân dân trong ngõ đi lại thuận tiện

20191107_103730.jpg

Các hộ ở ngõ số 7, đường Nguyễn Quang Minh, tiểu khu 3, thị trấn Vạn Hà,
tự nguyện đổ con đường bê tông để đi lại thuận tiện

Ngoài ra còn có nhiều những cá nhân, những hộ gia đình đã có tấm lòng nhân ái giúp đỡ những mảnh đời còn gặp khó khăn và tinh thần trách nhiệm cao trong công cuộc xây dựng, chỉnh trang quê hương thị trấn Vạn Hà ngày thêm văn minh giàu đẹp.

Nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu:“ Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”9 chèn ảnh dđk)

Ủy ban MTTQ thị trấn Vạn Hà, kêu gọi nhân dân trong thị trấn, hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương thị trấn Vạn Hà, mọi người, mọi nhà chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy địa của địa phương, đoàn kết đồng lòng cùng nhau tích cực lao động, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Ngô Thị Dung
Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Vạn Hà

BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ TRẤN VẠN HÀ CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTTQ VIỆT NAM – NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ ( 18/11/1930 – 18/11/2019)

Đăng lúc: 08/11/2019 (GMT+7)
100%

Kính thưa toàn thể nhân dân thị trấn Vạn Hà. Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân cả nước chào mừng 89 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam – Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhân dân thị trấn Vạn Hà sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ 30 Đảng bộ thị trấn Vạn Hà, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam và biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; tăng cường cũng cố liên minh chính trị, xây dựng và cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục dổi mới phương thức , nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đòi hỏi nhân dân trong thị trấn chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm hộ nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, người Vạn Hà sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; hăng say lao động phát triển kinh tế để cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp.

FB_IMG_1561757070796.jpg

Nhân dân tiểu khu 6 Thị trấn Vạn Hà trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong những năm qua bằng nguồn Quỹ" Vì người nghèo" của thị trấn và sự hỗ trợ của MTTQ cấp trên, đã hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở, sửa chửa lại nhà ở, hộ nghèo, hộ chính sách ốm đau bệnh nặng phải chữa trị lâu dài, hỗ trợ các hộ nghèo mua phân bón, con giống vật tư sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ cho con hộ nghèo, cận nghèo vượt khó vương lên học tập với số tiền hàng trăm triệu đồng.

20191015_155843.jpg
IMG_20191017_205808.jpg

Lãnh đạo thị trấn Vạn Hà tặng quà các hộ nghèo từ Quỹ "Vì người nghèo"

Chia sẻ với những mảnh đời còn nhiều khó khăn vất vả, nhân dân thị trấn Vạn Hà đã tích cực tham gia hưởng ứng, các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo từ thiện, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia xẻ với nổi khó khăn mất mát của nhân dân các huyện, các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, trong các cuộc vận động đó đã có những cá nhân, những hộ gia đình với tình cảm thương người như thể thương thân với một mong muốn là góp sức của mình vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương. Điển hình như gia đình bác Lê Văn Tam hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn – Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, đã hỗ trợ cho quê hương thị trấn Vạn Hà các công trình như: Đổ bê tông đường ven hồ Kiến Hưng, xây cổng khu nghĩ trang Cồn Trịnh, đầu tư xe tang để nhân dân đỡ vất vả trong khi tiễn đưa người quá cố, ủng hộ quỹ khuyến học của thị trấn, xây dựng nhà văn hóa tiểu khu 4, trị giá lên đến hơn 6 tỷ đồng, ngoài ra cứ mỗi độ tết đến xuân về công ty Lam Sơn cũng đã giành nhiều phần quà để tặng các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong địa phương.

FB_IMG_1561756950714.jpg

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT CTy cổ phần Mía đường Lam Sơn và Lãnh đạo huyện, thị trấn dự buổi lễ khánh thành nhà văn hoá tiểu khu 4 thị trấn Vạn Hà

Hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thị trấn Vạn Hà đã có nhiều những tấm gương tiêu biểu đã hố trợ tiền mặt và thời gian để xây dựng một số hạng mục công trình như hộ anh Lê Văn Thao tiểu khu 1 đã đầu tư 1con đường bê tông từ đầu làng Trí Cẩn đi lên đường Kênh Nam, trị giá hơn hai trăm triệu đồng. Năm 2018 gia đình anh đã cùng với gia đình anh Lê Văn Việt, gia đình anh Hoàng Văn Hải, đầu tư đổ bê tông, làm bồn hoa và trồng cây xanh đường ven hồ làng làng Trí Cẩn , trị giá 100 triệu đồng, nhiều hộ gia đình đã có tinh thần cao đóng góp tôn tạo đình làng Trí Cẩn, như gia đình anh Hải, anh Thao, anh Loan Nga, anh Tùng Sâm, anh Khuê Hằng, ông Hải Hoa, anh Hải Thanh, anh Bảy Ngọc trị giá 90 triệu đồng, phong trào đóng góp xây dựng quê hương ngày càng được lan tỏa.


20191107_163014.jpg
Cán bộ tiểu khu 1 và đại diện các hộ đóng góp tôn tạo Đình làng Trí Cẩn năm 2018
20191107_161717.jpg

Anh Lê Văn Thao, tiểu khu 2 - Chủ trang trại nuôi lợn đã đầu tư xây dựng
con đường bê tông để nhân dân đi lại thuận tiện

Năm 2019 gia đình các anh: Lê Văn Vượng, La Đình Tân, Lê Văn Tuấn, Trịnh Thị Toàn, Ngọ Duy Vinh, Ngọ Duy Hiểu, La Đình Tuân, Nguyễn Quán Tuấn, Ngọ Văn Đạo, Ngô Lâm Thao, Nguyễn Thiện Bình, Ngọ Văn Vân, Phùng Thị Thân, các dòng họ trong làng và nhiều gia đình khác, con em xa quê hương như anh Ngọ Duy Hiểu, chị Lê Thị Châu đã ủng hộ làm mới bộ cửa Đình làng và sơn mới Đình làng Dương Hòa trị giá lên đến 120 triệu đồng, các anh La Đình Tuân, Phùng Văn Phát tiểu khu 6 đã ủng hộ quỹ khuyến học của tiểu khu số tiền là 20 triệu đồng, hội đồng hương thị trấn Vạn Hà tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho quỹ khuyến học khuyến tài của thị trấn số tiền là 100 triệu đồng.

IMG_20191108_120423.jpg

Đình làng Dương Hoà sau khi làm mới, tu sửa năm 2019

Bác Lê Văn Mùi tiểu khu 1 đã tự nguyện mở thông và rộng ngõ đổ bê tông trên phần đất trong trích lục đất của gia đình, để cho bà con trong xóm đi lại được thuận lợi, giá trị của đoạn đường là 24 m3 bê tông, trị giá 25 triệu đồng, 06 hộ nhân dân ở ngõ số 7 đường Nguyễn Quang Minh, tiểu khu 3 đã tự nguyện đổ bê tông ngõ để đi lại thuận tiện, diện tích là 24m3 bê tông trị giá 25 triệu đồng.

20191107_105540.jpg

Ông Lê Văn Mùi, tiểu khu 1, thị trấn Vạn Hà đã tự nguyện mở rộng ngõ đi và đổ bê tông
cho nhân dân trong ngõ đi lại thuận tiện

20191107_103730.jpg

Các hộ ở ngõ số 7, đường Nguyễn Quang Minh, tiểu khu 3, thị trấn Vạn Hà,
tự nguyện đổ con đường bê tông để đi lại thuận tiện

Ngoài ra còn có nhiều những cá nhân, những hộ gia đình đã có tấm lòng nhân ái giúp đỡ những mảnh đời còn gặp khó khăn và tinh thần trách nhiệm cao trong công cuộc xây dựng, chỉnh trang quê hương thị trấn Vạn Hà ngày thêm văn minh giàu đẹp.

Nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu:“ Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”9 chèn ảnh dđk)

Ủy ban MTTQ thị trấn Vạn Hà, kêu gọi nhân dân trong thị trấn, hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương thị trấn Vạn Hà, mọi người, mọi nhà chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy địa của địa phương, đoàn kết đồng lòng cùng nhau tích cực lao động, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Ngô Thị Dung
Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Vạn Hà

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT