Thị trấn Thiệu Hoá tổ chức tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 03/06/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 31/5/2021 Uỷ ban bầu cử thị trấn Thiệu Hoá đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thị trấn Thiệu Hoá là đơn vị phải thực hiện bầu cử trong điều kiện địa phương có dịch do ảnh hưởng bởi ca bệnh 5046.

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch Hội CCB Huyện, cán bộ chỉ đạo bầu cử thị trấn.

Về phía thị trấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban chỉ đạo bầu cử, các tổ giúp việc bầu cử, tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử trên địa bàn thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư, Chỉ tịch HĐND thị trấn báo cáo kết quả lãnh chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về bầu cử đại biểu Quốc Hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, Chỉ Thị số 45-CT/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị của Tỉnh, của Huyện về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các văn bản của chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia; các hướng dẩn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam và các loại văn bản khác của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Việc ban hành các văn bản của cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị của Tỉnh, của huyện về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 17 đồng chí; đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban, đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND và đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch UBND làm Phó ban; đồng thời phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng thành viên đảm nhiệm phụ trách trên từng lĩnh vực công tác.

- Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, ngày 14/01/2021 sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp, UBND, Ban hành Quyết định số: 01/QĐ-UBND, v/v thành lập Ủy ban bầu cử thị trấn Thiệu Hóa gồm có 11 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Uỷ ban bầu cử; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBMTTQ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thị trấn. Ngay sau khi thành lập Uỷ ban bầu cử thị trấn, bộ phận thường trực đã tham mưu thành lập các tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

3. Việc dự kiến, phân bổ cho các tổ chức giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, ngày 18/01/2021, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực UBMTTQ và UBND cùng cấp, căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định là 29 đại biểu; Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bổ cho các tổ chức, đoàn thể trong địa phương giới thiệu người tham gia ứng cử. Cụ thể như sau.

- Về cơ cấu. Phụ nữ 38 người =52%; Tuổi trẻ 28 người = 38,3%; Người ngoài đảng 23 người = 31,1%; tái cử 19 người = 26%.

- Về thành phần: Khối Đảng 3 người; Khối chính quyền 9 người; Lực lượng vũ trang 1 người; MTTQ, các tổ chức thành viên 6 người; Khối Giáo dục 4 người; Khối kinh tế ( HTX ) 4 người; 12 tiểu khu 46 người.

- Về số lượng: Tổng số người được giới thiệu là 73 người đạt tỷ lệ 2,5 lần.

Uỷ ban MTTQ thị trấn đã tiến hành các hội nghị hiệp thương theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

4. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đúng 6 giờ 45 phút, cả 12/12 tổ bầu cử bắt đầu khai mạc cuộc bầu cử; Sau khai mạc các tổ đã mời đại diện 2 cử tri chứng kiến mở hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu theo quy định của Luật; mời các đồng chí thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ và cử tri cao tuổi lên bỏ lá phiếu đầu tiên.

Quá trình bầu cử, các tổ bầu cử, nhân viên tổ bầu cử đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của nhân viên tổ bầu cử đã được phân công theo quy định của pháp luật, không vi phạm nguyên tắc bầu cử .

Đối với cử tri cơ bản đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, tập trung đi bỏ phiếu ngay từ buổi sáng, đến phòng bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm túc Thể lệ bầu cử và Nội quy phòng bỏ phiếu, không ồn ào mất trật tự trong khu vực bỏ phiếu. Là đơn vị phải thực hiện việc bầu cử trong tình hình địa phương có dịch liên quan đến bệnh nhân 5046 được bộ y tế công bố, Uỷ ban bầu cử thị trấn đã chuyển trạng thái và thực hiện phương án đã được xây dựng cụ thể, quán triệt đến tất cả cán bộ chỉ đạo, các tổ bầu cử ở các Tiểu khu thực hiện nghiêm phương án đã định, yêu cầu nhân dân tham gia bỏ phiếu phải thực hiện đúng thông điệp 5 K của Bộ y tế, bố trí đầy đủ các trang thiết bị như máy kiểm tra thân nhiệt, trang phục bảo hộ cho nhân viên bầu cử, nước sát khuẩn, khẩu trang…phân công cán bộ hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m theo quy định.

Kết quả: Đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 23 tháng 5 đã có 11.574 cử tri đi bỏ phiếu đạt 89,31%; đến 15 giờ 30 phút, có 12.298 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 94,9%, trong đó tổ bầu cử số 11 có 100% cử tri bỏ phiếu; đến 18 giờ 58 phút có 12.955 /12.959 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,97%; có 11/12 tổ bầu cử tổ bầu cử hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu; tổ bầu cử số 3 còn lại 4 cử tri không đi bỏ phiếu, tỷ lệ đạt 99,58%. Quá trình bỏ phiếu có 15 cử tri là công an có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản xin được bỏ phiếu tại địa phương; các trường hợp khác là không có.

- Đúng 19 giờ 5 phút, cả 12/12 tổ bầu cử bắt đầu mở hòm phiếu, trước khi mở hòm phiếu, các tổ bầu cử đều mời 2 cử tri đến kiểm tra việc niêm phong hòm phiếu. Quá trình kiểm phiếu các tổ đã thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, chỉ những người có trách nhiệm với có mặt tham gia việc kiểm phiếu, và có sự chứng kiến của đại diện 2 cử tri. Việc kiểm phiếu ở các tổ bầu cử lần này, khẳng định là nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, không còn tình trạng phải kiểm đi, kiểm lại nhiều lần như những lần bầu cử trước đây. Đến 11h40 phút tất cả các tổ đã xong và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo thị trấn theo đúng quy định. UBBC tổng hợp đến 3 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đã có kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương cụ thể như sau.

- Toàn thị trấn cử tri đi bầu là 12.956/1260 cử tri đạt tỷ lệ 99,97%

Trong đó: cử tri Nam là 6.334 cử tri; cử tri Nữ là 6.626 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại biểu Quốc hội là 12.956 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại biểu HĐND Tỉnh là 12.956 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại biểu HĐND Huyện là 12.918 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại HĐND thị trấn là 12.835 cử tri.

- Phiếu hợp lệ là 51.957 phiếu, đạt tỷ lệ 99,87% cử tri đi bầu

Phiếu không hợp lệ là 60 phiếu; đạt tỷ lệ 0,13% cử tri đi bầu.

- Kết quả bầu cử.

- Đại biểu Quốc hội có 5 ứng cử viên được bầu 3 ĐB; bầu đủ 3 ĐB.

1. Ông: Lê Văn Cường; 2. Ông: Lê Thanh Hoàn; 3. Bà: Cao Thị Xuân.

- Đại biểu HĐND Tỉnh có 5 ứng cử viên được bầu 3 ĐB; bầu đủ 3 ĐB.

1. Ông: Nguyễn Văn Biện; 2. Ông: Nguyễn Quốc Hải; 3. Ông: Lê Minh Nghĩa.

- Đại biểu HĐND Huyện có 8 ứng cử viên được bầu 5 ĐB; bầu đủ 5 ĐB.

1. Ông: Nguyễn Văn Biện; 2. Ông: Ngô Ngọc Bình; 3. Ông: Hoàng Trọng Cường; 4. Ông: Nguyễn Ngọc Hiểu; 5. Bà: Hoàng Thị Đào.

- Đại biểu HĐND thị trấn có 46 ứng cử viên được bầu 29 ĐB; bầu đủ 29 ĐB

5. Đánh giá chung

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diển ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid19 diển biến trong nước và trên thế giới ngày càng hết sức phức tạp và khó lường; trong điều kiện thị trấn Thiệu Hóa những tháng đầu năm đang tập trung giãi quyết nhiều công việc quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 như: chỉnh trang đô thị, giãi phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tập thể cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến tiểu khu, với tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công một số nhiệm vụ quan trọng; đặc biệt là lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương, với một kết quả khá toàn diện;

Cuộc bầu cử kết thúc trong không khí phấn khởi; thực sự dân chủ, khách quan, đúng luật; an toàn, tiết kiệm; 99,97% cử tri đi bỏ phiếu, phiếu bầu tập trung, bầu đủ số lượng, cơ bản đúng nguồn; cử tri tin tưởng, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, đảm bảo cơ cấu, đúng thành phần để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất từ trung ương đến địa phương, thực sự là cơ quan đại diện cho ý trí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC thị trấn xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HU, UBND huyện; cán bộ của huyện được phân công về chỉ đạo bầu cử tại thị trấn; xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí; xin cảm ơn sự phối hợp của Ban Thường trực UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, các tiểu ban, các tổ giúp việc, các tổ bầu cử, cấp ủy các chi bộ, các tiểu khu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân thị trấn trong suốt thời gian từ lúc triển khai đến kết thúc cuộc bầu cử, quan tâm theo dõi, giám sát cuộc bầu cử góp phần đưa cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương đến thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử, tôi đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Uỷ ban bầu cử thị trấn cũng đã khen thưởng cho 02 tập thể là Uỷ ban MTTQ thị trấn và công an thị trấn cùng 20 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu bí thư Đảng ủy, đã trúng cử đại biểu HĐND huyện, chúc mừng 29 đại biểu thị trấn đã trúng cử đại biểu HĐND thị trấn Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026,

6. Những tồn tại hạn chế

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương đã thành công tốt đẹp; tuy nhiên nghiêm túc kiểm điểm vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm đó là.

6.1. Công tác tuyên truyền có thời điểm làm chưa tốt, tin bài bài chưa được nhiều, chủ yếu dựa vào đài phát thanh của huyện. Việc trang trí các băng Zôn, biểu ngữ, các cụm tin chưa được nhiều và còn chậm. Việc lãnh đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc để chào mừng cuộc bầu cử ở một số tiểu khu làm chưa tốt, đặc biệt là các khu dân cư. Việc in bạt nơi niêm yết danh sách cử tri chưa có sự thống nhất về mặt hình thức.

6.2. Công tác Phối hợp giữa Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn với Bí thư, cấp ủy chi bộ để thống nhất việc lãnh đạo giới thiệu nhân sự đại biểu HĐND được phân bổ, một số đơn vị làm chưa tốt. Việc lựa chọn, giới thiệu người được phân bổ ra ứng cử một số tiểu khu thực sự còn lúng túng;

6.3 Việc phối hợp giữa công an và tiểu khu trong việc lập danh sách cử tri còn có nhiều sai sót về thông tin của cử tri; một số tiểu khu niêm yết danh sách cử tri chưa đúng theo hướng dẩn, còn dùng đinh đóng nẹp trận cả tệp lại, làm cho cử tri không theo dõi được; Một số đơn vị để rách nát, hoặc treo trong nhà văn hóa nhưng lại không mở cửa để cử tri theo dõi.

6.4. Việc đánh máy tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn còn sai sót về thông tin cá nhân; thậm chí là ảnh của ứng cử viên này lại dán sang tiểu sử của ứng cử viên khác.

6.5. Công tác theo dõi cử tri đến bỏ phiếu ở một số tổ bầu cử là chưa chặt chẽ, không có tên trong danh sách cử tri, nhưng tổ bầu cử vẫn phát phiếu cho cử tri đi bầu cử.

6.6. Công tác kiểm phiếu vẫn còn những tổ lúng túng trong cách làm; đóng dấu vào biên bản kiểm phiếu sai quy định ….vv..chậm thời gian, do không tiếp thu đúng hướng dẩn nghiệp vụ đã được tập huấn.

6.7. Vai trò trách nhiệm của một số thành viên trong ban chỉ đạo, UBBC và cán bộ ở tiểu khu, có lúc, có nơi thực sự chưa cao, chưa theo bám công việc, còn có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trong giãi quyết công việc.

7. Những bài học kinh nghiệm

- Một là - Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến tiểu khu.

- Hai là - Phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, cụ thể theo từng bước và quy trình của cuộc bầu cử, không được chủ quan ở bất cứ một khâu nào trong quy trình, thời gian của Luật quy định.

- Ba là - Công tác tập huấn, hướng dẩn về Luật, nghiệp vụ bầu cử và các biểu mẫu phải thật kỷ càng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chỉ đạo, tổ trưởng, thư ký của các tổ bầu cử.

Danh sách 29 người trúng cử Đại biểu HĐND thị trấn Thiệu Hoá khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào đại biểu HĐND thị trấn Thiệu Hóa khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Ông: Hoàng Bình Thủy đạt 97,60%

2. Ông: Nguyễn Văn Thuận đạt 97,23%

3. Ông: Nguyễn Hữu Chí đạt 97,14%

4. Ông: Phùng Văn Tuyên đạt 96,76%

5. Bà: Ngô Thị Dung đạt 96,50%

6. Ông: Hoàng Văn Quý đạt 96,42%

7. Ông: Nguyễn Ngọc Hiểu đạt 96,30%

8. Ông: Lê Nguyên Hùng đạt 95,51%

9. Ông: Vũ Đình Tháp đạt 94,57%

10. Ông: Nguyễn Đức Lực đạt 93,70%

11. Ông: Đào Ngọc Cường đạt 93,26%

12. Ông: Nguyễn Hữu Tuyên đạt 92,81%

13. Ông: Nguyễn Văn Tuyên đạt 91,59%

14. Ông: Hoàng Hữu Đức đạt 90,96%

15. Ông: Lê Văn Cảnh đạt 90,49%

16. Ông: Lê Doãn Mạnh đạt 89,39%

17. Bà: Lê Thị Cường đạt 89,03%

18. Ông: Nguyễn Đình Lam đạt 88,92%

19. Bà: Trần Thị Lan đạt 88,72%

20. Bà: Hoàng Thị Liên đạt 87,61%

21. Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc đạt 87,40%

22. Ông: Nguyễn Văn Dương đạt 87,08%

23. Bà: Trịnh Thị Thu Hương đạt 86,48%

24. Ông: Trịnh Văn Vượng đạt 86,48%

25. Ông: Hà Thanh Dũng đạt 86.29%

26. Bà: Trần Thị Huyền đạt 84,24%

27. Bà: Hoàng Thị Mai đạt 77,38%

28. Ông:Vũ Xuân Thịnh đạt 76,13%

29. Ông: Hoàng Văn Giang đạt 73,19%

Ủy ban bầu cử thị trấn Thiệu Hóa trân trọng thông báo đến các đồng chí cán bộ, đảng viên và cử tri trong toàn Thị trấn được biết.

Nguyễn Văn Tuyên

Thị trấn Thiệu Hoá tổ chức tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 03/06/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 31/5/2021 Uỷ ban bầu cử thị trấn Thiệu Hoá đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thị trấn Thiệu Hoá là đơn vị phải thực hiện bầu cử trong điều kiện địa phương có dịch do ảnh hưởng bởi ca bệnh 5046.

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch Hội CCB Huyện, cán bộ chỉ đạo bầu cử thị trấn.

Về phía thị trấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban chỉ đạo bầu cử, các tổ giúp việc bầu cử, tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử trên địa bàn thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Phó Bí thư, Chỉ tịch HĐND thị trấn báo cáo kết quả lãnh chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về bầu cử đại biểu Quốc Hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, Chỉ Thị số 45-CT/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị của Tỉnh, của Huyện về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các văn bản của chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia; các hướng dẩn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam và các loại văn bản khác của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Việc ban hành các văn bản của cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị của Tỉnh, của huyện về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 17 đồng chí; đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban, đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND và đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch UBND làm Phó ban; đồng thời phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng thành viên đảm nhiệm phụ trách trên từng lĩnh vực công tác.

- Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, ngày 14/01/2021 sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp, UBND, Ban hành Quyết định số: 01/QĐ-UBND, v/v thành lập Ủy ban bầu cử thị trấn Thiệu Hóa gồm có 11 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Uỷ ban bầu cử; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBMTTQ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thị trấn. Ngay sau khi thành lập Uỷ ban bầu cử thị trấn, bộ phận thường trực đã tham mưu thành lập các tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

3. Việc dự kiến, phân bổ cho các tổ chức giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, ngày 18/01/2021, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực UBMTTQ và UBND cùng cấp, căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định là 29 đại biểu; Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bổ cho các tổ chức, đoàn thể trong địa phương giới thiệu người tham gia ứng cử. Cụ thể như sau.

- Về cơ cấu. Phụ nữ 38 người =52%; Tuổi trẻ 28 người = 38,3%; Người ngoài đảng 23 người = 31,1%; tái cử 19 người = 26%.

- Về thành phần: Khối Đảng 3 người; Khối chính quyền 9 người; Lực lượng vũ trang 1 người; MTTQ, các tổ chức thành viên 6 người; Khối Giáo dục 4 người; Khối kinh tế ( HTX ) 4 người; 12 tiểu khu 46 người.

- Về số lượng: Tổng số người được giới thiệu là 73 người đạt tỷ lệ 2,5 lần.

Uỷ ban MTTQ thị trấn đã tiến hành các hội nghị hiệp thương theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

4. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đúng 6 giờ 45 phút, cả 12/12 tổ bầu cử bắt đầu khai mạc cuộc bầu cử; Sau khai mạc các tổ đã mời đại diện 2 cử tri chứng kiến mở hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu theo quy định của Luật; mời các đồng chí thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ và cử tri cao tuổi lên bỏ lá phiếu đầu tiên.

Quá trình bầu cử, các tổ bầu cử, nhân viên tổ bầu cử đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của nhân viên tổ bầu cử đã được phân công theo quy định của pháp luật, không vi phạm nguyên tắc bầu cử .

Đối với cử tri cơ bản đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, tập trung đi bỏ phiếu ngay từ buổi sáng, đến phòng bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm túc Thể lệ bầu cử và Nội quy phòng bỏ phiếu, không ồn ào mất trật tự trong khu vực bỏ phiếu. Là đơn vị phải thực hiện việc bầu cử trong tình hình địa phương có dịch liên quan đến bệnh nhân 5046 được bộ y tế công bố, Uỷ ban bầu cử thị trấn đã chuyển trạng thái và thực hiện phương án đã được xây dựng cụ thể, quán triệt đến tất cả cán bộ chỉ đạo, các tổ bầu cử ở các Tiểu khu thực hiện nghiêm phương án đã định, yêu cầu nhân dân tham gia bỏ phiếu phải thực hiện đúng thông điệp 5 K của Bộ y tế, bố trí đầy đủ các trang thiết bị như máy kiểm tra thân nhiệt, trang phục bảo hộ cho nhân viên bầu cử, nước sát khuẩn, khẩu trang…phân công cán bộ hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m theo quy định.

Kết quả: Đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 23 tháng 5 đã có 11.574 cử tri đi bỏ phiếu đạt 89,31%; đến 15 giờ 30 phút, có 12.298 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 94,9%, trong đó tổ bầu cử số 11 có 100% cử tri bỏ phiếu; đến 18 giờ 58 phút có 12.955 /12.959 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,97%; có 11/12 tổ bầu cử tổ bầu cử hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu; tổ bầu cử số 3 còn lại 4 cử tri không đi bỏ phiếu, tỷ lệ đạt 99,58%. Quá trình bỏ phiếu có 15 cử tri là công an có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản xin được bỏ phiếu tại địa phương; các trường hợp khác là không có.

- Đúng 19 giờ 5 phút, cả 12/12 tổ bầu cử bắt đầu mở hòm phiếu, trước khi mở hòm phiếu, các tổ bầu cử đều mời 2 cử tri đến kiểm tra việc niêm phong hòm phiếu. Quá trình kiểm phiếu các tổ đã thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, chỉ những người có trách nhiệm với có mặt tham gia việc kiểm phiếu, và có sự chứng kiến của đại diện 2 cử tri. Việc kiểm phiếu ở các tổ bầu cử lần này, khẳng định là nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, không còn tình trạng phải kiểm đi, kiểm lại nhiều lần như những lần bầu cử trước đây. Đến 11h40 phút tất cả các tổ đã xong và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo thị trấn theo đúng quy định. UBBC tổng hợp đến 3 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đã có kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương cụ thể như sau.

- Toàn thị trấn cử tri đi bầu là 12.956/1260 cử tri đạt tỷ lệ 99,97%

Trong đó: cử tri Nam là 6.334 cử tri; cử tri Nữ là 6.626 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại biểu Quốc hội là 12.956 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại biểu HĐND Tỉnh là 12.956 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại biểu HĐND Huyện là 12.918 cử tri.

Số cử tri bầu cho đại HĐND thị trấn là 12.835 cử tri.

- Phiếu hợp lệ là 51.957 phiếu, đạt tỷ lệ 99,87% cử tri đi bầu

Phiếu không hợp lệ là 60 phiếu; đạt tỷ lệ 0,13% cử tri đi bầu.

- Kết quả bầu cử.

- Đại biểu Quốc hội có 5 ứng cử viên được bầu 3 ĐB; bầu đủ 3 ĐB.

1. Ông: Lê Văn Cường; 2. Ông: Lê Thanh Hoàn; 3. Bà: Cao Thị Xuân.

- Đại biểu HĐND Tỉnh có 5 ứng cử viên được bầu 3 ĐB; bầu đủ 3 ĐB.

1. Ông: Nguyễn Văn Biện; 2. Ông: Nguyễn Quốc Hải; 3. Ông: Lê Minh Nghĩa.

- Đại biểu HĐND Huyện có 8 ứng cử viên được bầu 5 ĐB; bầu đủ 5 ĐB.

1. Ông: Nguyễn Văn Biện; 2. Ông: Ngô Ngọc Bình; 3. Ông: Hoàng Trọng Cường; 4. Ông: Nguyễn Ngọc Hiểu; 5. Bà: Hoàng Thị Đào.

- Đại biểu HĐND thị trấn có 46 ứng cử viên được bầu 29 ĐB; bầu đủ 29 ĐB

5. Đánh giá chung

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diển ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid19 diển biến trong nước và trên thế giới ngày càng hết sức phức tạp và khó lường; trong điều kiện thị trấn Thiệu Hóa những tháng đầu năm đang tập trung giãi quyết nhiều công việc quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 như: chỉnh trang đô thị, giãi phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tập thể cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến tiểu khu, với tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công một số nhiệm vụ quan trọng; đặc biệt là lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương, với một kết quả khá toàn diện;

Cuộc bầu cử kết thúc trong không khí phấn khởi; thực sự dân chủ, khách quan, đúng luật; an toàn, tiết kiệm; 99,97% cử tri đi bỏ phiếu, phiếu bầu tập trung, bầu đủ số lượng, cơ bản đúng nguồn; cử tri tin tưởng, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, đảm bảo cơ cấu, đúng thành phần để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất từ trung ương đến địa phương, thực sự là cơ quan đại diện cho ý trí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC thị trấn xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HU, UBND huyện; cán bộ của huyện được phân công về chỉ đạo bầu cử tại thị trấn; xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí; xin cảm ơn sự phối hợp của Ban Thường trực UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, các tiểu ban, các tổ giúp việc, các tổ bầu cử, cấp ủy các chi bộ, các tiểu khu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân thị trấn trong suốt thời gian từ lúc triển khai đến kết thúc cuộc bầu cử, quan tâm theo dõi, giám sát cuộc bầu cử góp phần đưa cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương đến thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử, tôi đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Uỷ ban bầu cử thị trấn cũng đã khen thưởng cho 02 tập thể là Uỷ ban MTTQ thị trấn và công an thị trấn cùng 20 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu bí thư Đảng ủy, đã trúng cử đại biểu HĐND huyện, chúc mừng 29 đại biểu thị trấn đã trúng cử đại biểu HĐND thị trấn Thiệu Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026,

6. Những tồn tại hạn chế

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương đã thành công tốt đẹp; tuy nhiên nghiêm túc kiểm điểm vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm đó là.

6.1. Công tác tuyên truyền có thời điểm làm chưa tốt, tin bài bài chưa được nhiều, chủ yếu dựa vào đài phát thanh của huyện. Việc trang trí các băng Zôn, biểu ngữ, các cụm tin chưa được nhiều và còn chậm. Việc lãnh đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc để chào mừng cuộc bầu cử ở một số tiểu khu làm chưa tốt, đặc biệt là các khu dân cư. Việc in bạt nơi niêm yết danh sách cử tri chưa có sự thống nhất về mặt hình thức.

6.2. Công tác Phối hợp giữa Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn với Bí thư, cấp ủy chi bộ để thống nhất việc lãnh đạo giới thiệu nhân sự đại biểu HĐND được phân bổ, một số đơn vị làm chưa tốt. Việc lựa chọn, giới thiệu người được phân bổ ra ứng cử một số tiểu khu thực sự còn lúng túng;

6.3 Việc phối hợp giữa công an và tiểu khu trong việc lập danh sách cử tri còn có nhiều sai sót về thông tin của cử tri; một số tiểu khu niêm yết danh sách cử tri chưa đúng theo hướng dẩn, còn dùng đinh đóng nẹp trận cả tệp lại, làm cho cử tri không theo dõi được; Một số đơn vị để rách nát, hoặc treo trong nhà văn hóa nhưng lại không mở cửa để cử tri theo dõi.

6.4. Việc đánh máy tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn còn sai sót về thông tin cá nhân; thậm chí là ảnh của ứng cử viên này lại dán sang tiểu sử của ứng cử viên khác.

6.5. Công tác theo dõi cử tri đến bỏ phiếu ở một số tổ bầu cử là chưa chặt chẽ, không có tên trong danh sách cử tri, nhưng tổ bầu cử vẫn phát phiếu cho cử tri đi bầu cử.

6.6. Công tác kiểm phiếu vẫn còn những tổ lúng túng trong cách làm; đóng dấu vào biên bản kiểm phiếu sai quy định ….vv..chậm thời gian, do không tiếp thu đúng hướng dẩn nghiệp vụ đã được tập huấn.

6.7. Vai trò trách nhiệm của một số thành viên trong ban chỉ đạo, UBBC và cán bộ ở tiểu khu, có lúc, có nơi thực sự chưa cao, chưa theo bám công việc, còn có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trong giãi quyết công việc.

7. Những bài học kinh nghiệm

- Một là - Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến tiểu khu.

- Hai là - Phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, cụ thể theo từng bước và quy trình của cuộc bầu cử, không được chủ quan ở bất cứ một khâu nào trong quy trình, thời gian của Luật quy định.

- Ba là - Công tác tập huấn, hướng dẩn về Luật, nghiệp vụ bầu cử và các biểu mẫu phải thật kỷ càng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chỉ đạo, tổ trưởng, thư ký của các tổ bầu cử.

Danh sách 29 người trúng cử Đại biểu HĐND thị trấn Thiệu Hoá khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào đại biểu HĐND thị trấn Thiệu Hóa khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Ông: Hoàng Bình Thủy đạt 97,60%

2. Ông: Nguyễn Văn Thuận đạt 97,23%

3. Ông: Nguyễn Hữu Chí đạt 97,14%

4. Ông: Phùng Văn Tuyên đạt 96,76%

5. Bà: Ngô Thị Dung đạt 96,50%

6. Ông: Hoàng Văn Quý đạt 96,42%

7. Ông: Nguyễn Ngọc Hiểu đạt 96,30%

8. Ông: Lê Nguyên Hùng đạt 95,51%

9. Ông: Vũ Đình Tháp đạt 94,57%

10. Ông: Nguyễn Đức Lực đạt 93,70%

11. Ông: Đào Ngọc Cường đạt 93,26%

12. Ông: Nguyễn Hữu Tuyên đạt 92,81%

13. Ông: Nguyễn Văn Tuyên đạt 91,59%

14. Ông: Hoàng Hữu Đức đạt 90,96%

15. Ông: Lê Văn Cảnh đạt 90,49%

16. Ông: Lê Doãn Mạnh đạt 89,39%

17. Bà: Lê Thị Cường đạt 89,03%

18. Ông: Nguyễn Đình Lam đạt 88,92%

19. Bà: Trần Thị Lan đạt 88,72%

20. Bà: Hoàng Thị Liên đạt 87,61%

21. Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc đạt 87,40%

22. Ông: Nguyễn Văn Dương đạt 87,08%

23. Bà: Trịnh Thị Thu Hương đạt 86,48%

24. Ông: Trịnh Văn Vượng đạt 86,48%

25. Ông: Hà Thanh Dũng đạt 86.29%

26. Bà: Trần Thị Huyền đạt 84,24%

27. Bà: Hoàng Thị Mai đạt 77,38%

28. Ông:Vũ Xuân Thịnh đạt 76,13%

29. Ông: Hoàng Văn Giang đạt 73,19%

Ủy ban bầu cử thị trấn Thiệu Hóa trân trọng thông báo đến các đồng chí cán bộ, đảng viên và cử tri trong toàn Thị trấn được biết.

Nguyễn Văn Tuyên

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT