Thị trấn Thiệu Hoá tổ chức phát động đăng ký thi đua năm 2021

Đăng lúc: 04/02/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 03/02/2021, tại Công sở thị trấn Thiệu Hoá đã diễn ra lễ phát động đăng ký thi đua năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội; Trưởng các hội đặc thù, các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng Tiểu khu.

Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021

Lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ và đại diện các đơn vị giao ước thi đua năm 2021.

Tại buổi phát động đăng ký thi đua, đại diện các đơn vị đã đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,5% trở lên, Tỷ trọng: DVTM 58%; Công nghiệp – xây dựng 35%; Nông nghiệp 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 4.350 tấn; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chính sách hậu phương Quân đội, chính sách người có công với nước, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 4% (theo tiêu chí hiện nay ); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,6%; dưới 10% người sinh con thứ 3; không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; các trường giữ vững các tiêu chí Quốc gia mức độ I, có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; 90% trở lên gia đình đạt chuẩn gia đình Văn hóa; 14/14 tiểu khu được công nhận khu dân cư đạt Danh hiệu Khu dân cư Văn hóa. Xây dựng cơ quan công sở thị trấn đạt kiểu mẫu. : Lãnh đạo tốt nhiệm vụ Quốc Phòng toàn dân, công tác Quân sự địa phương, DQTV luôn được tăng cường và duy trì hoạt động thường xuyên; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021. Lãnh đạo tốt công tác an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động của Tổ bảo vệ tiểu khu duy trì thường xuyên , không để bất ngờ, đột xuất sảy ra, thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính Phủ về giảm thiểu tai nạn giao thông. Phấn đấu năm 2021, thị trấn đạt an toàn về An ninh trật tự. Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Xây dựng các tổ chức vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Phụ nữ, Đại hội Hội Người cao tuổi và Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp. Phấn đấu Lãnh đạo Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại Vững mạnh, Tiên tiến xuất sắc; 80% trở lên Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoạt động của các Hội đặc thù và các HTX DVNN đạt loại Tốt.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng; là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; năm 2021 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Nguyễn Văn Tuyên

PCT UBND thị trấn Thiệu Hoá

Thị trấn Thiệu Hoá tổ chức phát động đăng ký thi đua năm 2021

Đăng lúc: 04/02/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 03/02/2021, tại Công sở thị trấn Thiệu Hoá đã diễn ra lễ phát động đăng ký thi đua năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội; Trưởng các hội đặc thù, các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng Tiểu khu.

Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021

Lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ và đại diện các đơn vị giao ước thi đua năm 2021.

Tại buổi phát động đăng ký thi đua, đại diện các đơn vị đã đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,5% trở lên, Tỷ trọng: DVTM 58%; Công nghiệp – xây dựng 35%; Nông nghiệp 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 4.350 tấn; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chính sách hậu phương Quân đội, chính sách người có công với nước, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 4% (theo tiêu chí hiện nay ); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,6%; dưới 10% người sinh con thứ 3; không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; các trường giữ vững các tiêu chí Quốc gia mức độ I, có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; 90% trở lên gia đình đạt chuẩn gia đình Văn hóa; 14/14 tiểu khu được công nhận khu dân cư đạt Danh hiệu Khu dân cư Văn hóa. Xây dựng cơ quan công sở thị trấn đạt kiểu mẫu. : Lãnh đạo tốt nhiệm vụ Quốc Phòng toàn dân, công tác Quân sự địa phương, DQTV luôn được tăng cường và duy trì hoạt động thường xuyên; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021. Lãnh đạo tốt công tác an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động của Tổ bảo vệ tiểu khu duy trì thường xuyên , không để bất ngờ, đột xuất sảy ra, thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính Phủ về giảm thiểu tai nạn giao thông. Phấn đấu năm 2021, thị trấn đạt an toàn về An ninh trật tự. Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Xây dựng các tổ chức vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Phụ nữ, Đại hội Hội Người cao tuổi và Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp. Phấn đấu Lãnh đạo Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại Vững mạnh, Tiên tiến xuất sắc; 80% trở lên Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoạt động của các Hội đặc thù và các HTX DVNN đạt loại Tốt.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng; là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; năm 2021 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Nguyễn Văn Tuyên

PCT UBND thị trấn Thiệu Hoá

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT