Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa Khóa I, tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 19/04/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 10/4/2021, HĐND thị trấn Thiệu Hoá khoá I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021, bàn một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hoá khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: tổ chức, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; xây dựng chính quyền; quyết định những vấn đề quan trọng của thị trấn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Đến dự có đồng chí Hoàng Trọng Cường - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu - HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu hóa; Ông Hoàng Văn Toản – Nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy , Đại diện cho tổ bầu cử số 7 HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021, Các đồng chí BCH Đảng bộ; Các đại biểu HĐND thị trấn; các Ông Nguyên là đại biểu HĐND thị trấn Vạn Hà; HĐND xã Thiệu Đô (nhiệm kỳ 2016-2021); Lãnh đạo UBND, Thường trực UB MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch Hội đặc thù; Cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách; Bí thư các Chi bộ, trưởng tiểu khu; Trưởng ban công tác mặt trận tiểu khu; Hiệu trưởng các trường; Trưởng trạm Y tế; Giám đốc HTX.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động HĐND thị trấn Thiệu Hóa từng bước đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị trấn đã tổ chức 29 kỳ họp, ban hành 165 Nghị quyết. Chất lượng các kỳ họp HĐND thị trấn được cải tiến, nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐNDthị trấntiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung vào những vấn đề bức xúc, vướng mắc ở cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền, các ngành giải quyết tốt và kịp thời. Phương pháp tổ chức giám sát của HĐND là căn cứ vào những vấn đề bức xúc mà HĐND nắm bắt được tại các cuộc họp, qua tiếp dân, tiếp xúc cử tri, các nội dung đó được chuyển đếnUBND thị trấn giải trình trả lời. Trong nhiệm kỳ, HĐND và các Ban HĐND thị trấn đã tổ chức nhiều cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, tình hình thực thi pháp luật của bộ phận tư pháp, giám sát các công trình đầu tư công….

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thị trấn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan, các đại biểu về dự kỳ họp đã tập trung cao thảo luận, làm rõ thêm và khẳng định những kết quả đã đạt được, hạn chế trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Hoàng Trọng Cường UVBTVHU-Trường Ban tổ chức huyện ủy - cấp ủy huyện chỉ đạo vòng 2 tại thị trấn Thiệu Hóa và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy thị trấn đã có bài phát biểu, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND, UBND, các ban của HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Lam Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.Trước mắt tập trung phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, UBND thị trấn Thiệu Hóa tặng Giấy khen cho 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND thị trấn khóa I, nhiệm kỳ 2016 –2021.

Trịnh Thị Thu Hương – PCT HĐND thị trấn

Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hóa Khóa I, tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 19/04/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 10/4/2021, HĐND thị trấn Thiệu Hoá khoá I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021, bàn một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân thị trấn Thiệu Hoá khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: tổ chức, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; xây dựng chính quyền; quyết định những vấn đề quan trọng của thị trấn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Đến dự có đồng chí Hoàng Trọng Cường - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu - HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu hóa; Ông Hoàng Văn Toản – Nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy , Đại diện cho tổ bầu cử số 7 HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021, Các đồng chí BCH Đảng bộ; Các đại biểu HĐND thị trấn; các Ông Nguyên là đại biểu HĐND thị trấn Vạn Hà; HĐND xã Thiệu Đô (nhiệm kỳ 2016-2021); Lãnh đạo UBND, Thường trực UB MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch Hội đặc thù; Cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách; Bí thư các Chi bộ, trưởng tiểu khu; Trưởng ban công tác mặt trận tiểu khu; Hiệu trưởng các trường; Trưởng trạm Y tế; Giám đốc HTX.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động HĐND thị trấn Thiệu Hóa từng bước đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị trấn đã tổ chức 29 kỳ họp, ban hành 165 Nghị quyết. Chất lượng các kỳ họp HĐND thị trấn được cải tiến, nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐNDthị trấntiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung vào những vấn đề bức xúc, vướng mắc ở cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền, các ngành giải quyết tốt và kịp thời. Phương pháp tổ chức giám sát của HĐND là căn cứ vào những vấn đề bức xúc mà HĐND nắm bắt được tại các cuộc họp, qua tiếp dân, tiếp xúc cử tri, các nội dung đó được chuyển đếnUBND thị trấn giải trình trả lời. Trong nhiệm kỳ, HĐND và các Ban HĐND thị trấn đã tổ chức nhiều cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, tình hình thực thi pháp luật của bộ phận tư pháp, giám sát các công trình đầu tư công….

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thị trấn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan, các đại biểu về dự kỳ họp đã tập trung cao thảo luận, làm rõ thêm và khẳng định những kết quả đã đạt được, hạn chế trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Hoàng Trọng Cường UVBTVHU-Trường Ban tổ chức huyện ủy - cấp ủy huyện chỉ đạo vòng 2 tại thị trấn Thiệu Hóa và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy thị trấn đã có bài phát biểu, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND, UBND, các ban của HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Lam Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.Trước mắt tập trung phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, UBND thị trấn Thiệu Hóa tặng Giấy khen cho 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND thị trấn khóa I, nhiệm kỳ 2016 –2021.

Trịnh Thị Thu Hương – PCT HĐND thị trấn

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT