HĐND thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 7 ( Kỳ họp chuyên đề) để Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư một số công trình đầu tư công trên địa bàn thị trấn

Đăng lúc: 22/10/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 22/10/2022, HĐND thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua các Tờ trình của UBND thị trấn về việc bổ sung một số dự án đối ứng các công trình và các Tờ trình về xin chủ trương điều chỉnh bổ sung đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn thiệu Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn và 28 ông bà là đại biểu HĐND thị trấn Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc Kỳ họp đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu và thảo luận để đi đến thống nhất các nội dung công việc của kỳ họp, tuy là cuộc họp chuyên đề nhưng đây là nội dung quan trong trong việc thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn, đồng thời điều chỉnh bổ sung một số dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2022.

Tại kỳ họp đại diện lãnh đạo UBND thị trấn đã thông qua 05 tờ trình, trong đó có 2 tờ trình về việc đối ứng dự án Kiên cố hóa kênh tiêu Đồng Bấu thị trấn Thiệu Hoá và dự án Cải tạo đường giao thông, hệ thống mương tiêu thoát nước và hệ thống điện khu vực vùng rau an toàn thuộc đồng kỹ thuật tiểu khu 9 và tiểu khu 10, thị trấn Thiệu Hóa, trong đó có 01 dự án huyện hỗ trợ 950 triệu và 01 dự án được UBND tỉnh hỗ trợ 380 triệu phần còn lại là của thị trấn đối ứng. Có 01 dự án đầu tư mới để hoàn chỉnh sân trung tâm thể thao thị trấn và khu vực Tượng đài liệt sỹ; 02 dự án xin chủ trương nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đây là kỳ họp chuyên đề, nội dung ngắn nhưng hết sức quan trọng vì liên quan đến các công trình đang đầu tư và một số dự án phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, vì vậy sau khi thông qua các Tờ trình của UBND, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Hiểu đánh cao kết quả thảo luận của các đại biểu, thông qua đó giao cho các bộ phận có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản để ban hành nghị quyết và giao UBND tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục công trình trên địa bàn thị trấn mà đã được HĐND nghị quyết thông qua tại kỳ họp này.

Một số hình ảnh kỳ họp

Nguyễn Văn Tuyên – UBND thị trấn Thiệu Hóa

HĐND thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 7 ( Kỳ họp chuyên đề) để Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư một số công trình đầu tư công trên địa bàn thị trấn

Đăng lúc: 22/10/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 22/10/2022, HĐND thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua các Tờ trình của UBND thị trấn về việc bổ sung một số dự án đối ứng các công trình và các Tờ trình về xin chủ trương điều chỉnh bổ sung đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn thiệu Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn và 28 ông bà là đại biểu HĐND thị trấn Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc Kỳ họp đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu và thảo luận để đi đến thống nhất các nội dung công việc của kỳ họp, tuy là cuộc họp chuyên đề nhưng đây là nội dung quan trong trong việc thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn, đồng thời điều chỉnh bổ sung một số dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2022.

Tại kỳ họp đại diện lãnh đạo UBND thị trấn đã thông qua 05 tờ trình, trong đó có 2 tờ trình về việc đối ứng dự án Kiên cố hóa kênh tiêu Đồng Bấu thị trấn Thiệu Hoá và dự án Cải tạo đường giao thông, hệ thống mương tiêu thoát nước và hệ thống điện khu vực vùng rau an toàn thuộc đồng kỹ thuật tiểu khu 9 và tiểu khu 10, thị trấn Thiệu Hóa, trong đó có 01 dự án huyện hỗ trợ 950 triệu và 01 dự án được UBND tỉnh hỗ trợ 380 triệu phần còn lại là của thị trấn đối ứng. Có 01 dự án đầu tư mới để hoàn chỉnh sân trung tâm thể thao thị trấn và khu vực Tượng đài liệt sỹ; 02 dự án xin chủ trương nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đây là kỳ họp chuyên đề, nội dung ngắn nhưng hết sức quan trọng vì liên quan đến các công trình đang đầu tư và một số dự án phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, vì vậy sau khi thông qua các Tờ trình của UBND, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Hiểu đánh cao kết quả thảo luận của các đại biểu, thông qua đó giao cho các bộ phận có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản để ban hành nghị quyết và giao UBND tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục công trình trên địa bàn thị trấn mà đã được HĐND nghị quyết thông qua tại kỳ họp này.

Một số hình ảnh kỳ họp

Nguyễn Văn Tuyên – UBND thị trấn Thiệu Hóa

Từ khóa bài viết:,

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT