Ban Thường vụ Huyện uỷ Thiệu Hoá làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 16/03/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/3/2021, tại thị trấn Thiệu Hoá Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thiệu Hoá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ, Đồng chí Lương Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Đồng chí Nguyễn Thế Anh – PBT, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng TNMT, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng giáo dục và một số ban, ngành có liên quan.

Về phía thị trấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và một số công chức chuyên môn.

Ảnh: Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thiệu Hoá.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ và nhân dân thị trấn, năm 2020 là năm đầu sau sáp nhập, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt trong tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo thị trấn Thiệu Hoá, đồng chí Nguyễn Hữu Chí – PBT, Chủ tịch HĐND thị trấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu và giải pháp năm 2021.

Thị trấn Thiệu Hóa được thành lập từ ngày 01/12/2019, trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Thiệu Đô và thị trấn Vạn Hà để thành lập Thị trấn Thiệu Hoá với 14 tiểu khu với tổng diện tích tự nhiên 10,68 km2, dân số 17.263 người, với 4.566 hộ. Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa hiện có 22 chi bộ với 928 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn có 15 đồng chí (Trong đó có 04 nữ, chiếm 27%). Thị trấn Thiệu Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng, xong với tinh thần đoàn kết, lạc quan, chủ động cùng với sự quan tâm, chia sẻ của Huyện uỷ, UBND huyện nên trong năm 2020 đảng bộ, Chính quền và nhân dân thị trấn cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó Kinh tế tăng trưởng tốt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; Sản xuất nông nghiệp đang theo hướng tập trung, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao: Tiếp tục mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới, nâng cao giá trị thu nhập bình quân/ha; tập trung sản xuất vùng rau an toàn, đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap. Chăn nuôi dần theo xu thế chuyển chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung ở một số trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp; Kinh doanh, dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng ngành nghề, sản phẩm, hàng hóa và giá trị thu nhập: Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; 02 hợp tác xã dịch vụ lĩnh vực nông nghiệp, điện năng, vệ sinh môi trường; 01 hợp tác xã rau an toàn; 1.086 cơ sở kinh doanh, dịch vụ; 320 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí…Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai theo quy định của Nhà nước: Tổng thu ngân sách năm 2020 đạt 32,5 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn vay của nhân dân. Chi ngân sách luôn bảo đảm tiết kiệm, đúng luật, đúng chế độ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy và cán bộ được sắp xếp, kiện toàn kịp thời, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ngay khi sáp nhập: Lãnh đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm, động viên cán bộ, công chức tự học và tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tập thể BCH Đảng bộ được BTV Huyện ủy đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hoạt động của HĐND được đổi mới, nâng cao chất lượng: Các kỳ họp HĐND bảo đảm đúng quy định, chất lượng từng bước được nâng lên; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND ngày càng quyết liệt, cụ thể và hiệu quả: UBND thị trấn luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND thị trấn để cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân; giải quyết cơ bản, kịp thời, đúng quy định các khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội đặc thù ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất, hướng về cơ sở: Tập trung nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên. Thực hiện Quy chế phối hợp với UBND và tham gia giám sát, phản biện xã hội; hưởng ứng thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng đô thị văn minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục đó là:

Có 04/52 chỉ tiêu không hoàn thành. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, xây dựng... Có thời điểm chưa tốt. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm lòng, lề các tuyến đường, hành lang an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp; công tác chỉnh trang đô thị chưa chuyển biến rõ rệt; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra phổ biến... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng có thời điểm, một số dự án còn khó khăn, kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và phát triển của thị trấn. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhìn chung còn chậm; thu ngân sách có đơn vị làm chưa tốt, chưa đảm bảo kế hoạch. Chất lượng một số hoạt động văn hóa - xã hội chưa cao. Công tác thông tin, tuyên truyền có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh trật tự, các biểu hiện vi phạm tệ nạn xã hội đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Kết nạp đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn, chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cán bộ, công chức, đơn vị là chưa nghiêm. Việc chủ động nắm tình hình trong nhân dân của khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế, dẫn đến việc giải quyết một số vấn đề quan trọng, phát sinh của địa phương còn chưa kịp thời, chưa hiệu quả.

Những tồn tại, hạn chế của thị trấn trong năm 2020 có nguyên nhân chủ quan và khách quan, xong với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành huyện Thiệu Hoá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thị trấn Thiệu Hoá tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đó là vừa phát triển kinh tế vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.Xác định là trung tâm Kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của huyện Thiệu Hoá, trong những năm tới để đáp ứng yêu cầu phát triển và phấn đấu trở thành đô thị loại IV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đề nghị huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế chính sách, hỗ trợ về chủ trương để thị trấn có động lực thúc đẩy sự phát triển, phấn đấu xây dựng thị trấn sáng – xanh, sạch đẹp và văn minh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thế Anh – PBT, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong năm 2020, xác định lộ trình, mục tiêu cụ thể trong năm 2021, các đại biểu đánh giá cao nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn trong điều kiện còn nhiều khó khăn thử thách nhưng đã phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ thị trấn Thiệu Hoá nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí trong đoàn công tác, phát huy kết quả đạt được, hạn chế tối đa những tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị trong thời gian tới thị trấn cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội vừa tích cực, chủ động phòng chống dich bệnh Covid – 19 không được chủ quan lơ là, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng khu đô thị Tây Bắc thị trấn Thiệu Hoá, mặt bằng phía bắc đường vào bệnh viện Thiệu Hoá, Mặt bằng phía Đông Quốc lộ 45, mặt bằng đường vào chợ Vạn Hà và khu vực đầu cầu Thiệu Hoá và một số dự án của huyện chuẩn bị triển khai đầu tư trên địa bàn thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đồng chí lưu ý Đảng bộ thị trấn chuẩn bị tốt các bước hiệp thương, công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhân dịp đầu xuân năm mới đồng chí chúc cán bộ và nhân dân thị trấn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Nguyễn Văn Tuyên

Ban Thường vụ Huyện uỷ Thiệu Hoá làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 16/03/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/3/2021, tại thị trấn Thiệu Hoá Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thiệu Hoá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ, Đồng chí Lương Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Đồng chí Nguyễn Thế Anh – PBT, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng TNMT, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng giáo dục và một số ban, ngành có liên quan.

Về phía thị trấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và một số công chức chuyên môn.

Ảnh: Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thiệu Hoá.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ và nhân dân thị trấn, năm 2020 là năm đầu sau sáp nhập, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt trong tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo thị trấn Thiệu Hoá, đồng chí Nguyễn Hữu Chí – PBT, Chủ tịch HĐND thị trấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu và giải pháp năm 2021.

Thị trấn Thiệu Hóa được thành lập từ ngày 01/12/2019, trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Thiệu Đô và thị trấn Vạn Hà để thành lập Thị trấn Thiệu Hoá với 14 tiểu khu với tổng diện tích tự nhiên 10,68 km2, dân số 17.263 người, với 4.566 hộ. Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa hiện có 22 chi bộ với 928 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn có 15 đồng chí (Trong đó có 04 nữ, chiếm 27%). Thị trấn Thiệu Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng, xong với tinh thần đoàn kết, lạc quan, chủ động cùng với sự quan tâm, chia sẻ của Huyện uỷ, UBND huyện nên trong năm 2020 đảng bộ, Chính quền và nhân dân thị trấn cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó Kinh tế tăng trưởng tốt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; Sản xuất nông nghiệp đang theo hướng tập trung, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao: Tiếp tục mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới, nâng cao giá trị thu nhập bình quân/ha; tập trung sản xuất vùng rau an toàn, đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap. Chăn nuôi dần theo xu thế chuyển chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung ở một số trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp; Kinh doanh, dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng ngành nghề, sản phẩm, hàng hóa và giá trị thu nhập: Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; 02 hợp tác xã dịch vụ lĩnh vực nông nghiệp, điện năng, vệ sinh môi trường; 01 hợp tác xã rau an toàn; 1.086 cơ sở kinh doanh, dịch vụ; 320 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí…Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai theo quy định của Nhà nước: Tổng thu ngân sách năm 2020 đạt 32,5 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn vay của nhân dân. Chi ngân sách luôn bảo đảm tiết kiệm, đúng luật, đúng chế độ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy và cán bộ được sắp xếp, kiện toàn kịp thời, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ngay khi sáp nhập: Lãnh đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm, động viên cán bộ, công chức tự học và tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tập thể BCH Đảng bộ được BTV Huyện ủy đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hoạt động của HĐND được đổi mới, nâng cao chất lượng: Các kỳ họp HĐND bảo đảm đúng quy định, chất lượng từng bước được nâng lên; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND ngày càng quyết liệt, cụ thể và hiệu quả: UBND thị trấn luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND thị trấn để cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân; giải quyết cơ bản, kịp thời, đúng quy định các khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội đặc thù ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất, hướng về cơ sở: Tập trung nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên. Thực hiện Quy chế phối hợp với UBND và tham gia giám sát, phản biện xã hội; hưởng ứng thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng đô thị văn minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục đó là:

Có 04/52 chỉ tiêu không hoàn thành. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, xây dựng... Có thời điểm chưa tốt. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm lòng, lề các tuyến đường, hành lang an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp; công tác chỉnh trang đô thị chưa chuyển biến rõ rệt; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra phổ biến... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng có thời điểm, một số dự án còn khó khăn, kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và phát triển của thị trấn. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhìn chung còn chậm; thu ngân sách có đơn vị làm chưa tốt, chưa đảm bảo kế hoạch. Chất lượng một số hoạt động văn hóa - xã hội chưa cao. Công tác thông tin, tuyên truyền có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh trật tự, các biểu hiện vi phạm tệ nạn xã hội đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Kết nạp đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn, chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cán bộ, công chức, đơn vị là chưa nghiêm. Việc chủ động nắm tình hình trong nhân dân của khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế, dẫn đến việc giải quyết một số vấn đề quan trọng, phát sinh của địa phương còn chưa kịp thời, chưa hiệu quả.

Những tồn tại, hạn chế của thị trấn trong năm 2020 có nguyên nhân chủ quan và khách quan, xong với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành huyện Thiệu Hoá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thị trấn Thiệu Hoá tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đó là vừa phát triển kinh tế vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.Xác định là trung tâm Kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của huyện Thiệu Hoá, trong những năm tới để đáp ứng yêu cầu phát triển và phấn đấu trở thành đô thị loại IV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đề nghị huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế chính sách, hỗ trợ về chủ trương để thị trấn có động lực thúc đẩy sự phát triển, phấn đấu xây dựng thị trấn sáng – xanh, sạch đẹp và văn minh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thế Anh – PBT, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong năm 2020, xác định lộ trình, mục tiêu cụ thể trong năm 2021, các đại biểu đánh giá cao nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn trong điều kiện còn nhiều khó khăn thử thách nhưng đã phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện – Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ thị trấn Thiệu Hoá nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí trong đoàn công tác, phát huy kết quả đạt được, hạn chế tối đa những tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị trong thời gian tới thị trấn cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội vừa tích cực, chủ động phòng chống dich bệnh Covid – 19 không được chủ quan lơ là, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng khu đô thị Tây Bắc thị trấn Thiệu Hoá, mặt bằng phía bắc đường vào bệnh viện Thiệu Hoá, Mặt bằng phía Đông Quốc lộ 45, mặt bằng đường vào chợ Vạn Hà và khu vực đầu cầu Thiệu Hoá và một số dự án của huyện chuẩn bị triển khai đầu tư trên địa bàn thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đồng chí lưu ý Đảng bộ thị trấn chuẩn bị tốt các bước hiệp thương, công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhân dịp đầu xuân năm mới đồng chí chúc cán bộ và nhân dân thị trấn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Nguyễn Văn Tuyên

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT