Phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Thanh niên thị trấn Thiệu Hoá hăng hái lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Đăng lúc: 01/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, sáng ngày 27/02/2021, thanh niên thị trấn Thiệu Hoá đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt 1 năm 2021, thị trấn Thiệu Hoá có 15 thanh niên được tuyển chọn để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Thị trấn Thiệu Hoá là đơn vị hành chính mới được thành lập ngày 01/12/2019 theo tinh thần nghị quyết 786/NQ-UBTVQH 14, ngày 16/10/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội Khoá 14, trên cơ sở nhập nguyên trạng dân số, diện tích xã Thiệu Đô và Thị trấn Vạn Hà, sau khi sáp nhập, thị trấn Thiệu Hoá có 14 Tiểu khu, diện tích tự nhiên 10,68km2, dân số 16.950 người, với 4.566 hộ. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn luôn quan tâm và làm tốt chính sách hậu phương quân đội, chính vì vậy thị trấn luôn bảo đảm chỉ tiêu giao nhận quân, chất lượng thanh niên ngày càng được nâng lên. Năm 2021 thị trấn Thiệu Hoá có tổng số 385 thanh niên trong độ tuổi, trong đó số thanh niên điều động khám tại thị trấn là 66 thanh niên, qua khám tại thị trấn đã sàng lọc được 56 thanh niên tham gia khám huyện và có 15 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 01 thanh niên đi nghĩa vụ Công an nhân dân. Các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đều có sức khoẻ tốt, có 10/15 thanh niên có trình độ văn hoá 12/12, trong quá trình tổ chức 3 gặp 4 biết cơ bản các thanh niên đều mong muốn góp sức mình để bảo vệ tổ quốc, có 02 thanh niên chưa in tâm vì điều kiện gia đình khó khăn đề nghị tạm hoãn, xong với truyền thống quê hương đất nước, các ban ngành đoàn thể đã động viên, phân tích vai trò trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc thì 100% thanh niên in tâm và xác định tinh thần lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời Đảng uỷ thị trấn cũng đề nghị các cấp các ngành làm tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên in tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó vào ngày 24/02/2021, Đại diện lãnh đạo địa phương cùng các Ban ngành đoàn thể thị trấn và các Tiểu khu đã đến động viên, thăm hỏi và tặng quà các tân binh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh thăm hỏi tặng quà và tiễn Thanh niên lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Danh sách thanh niên thị trấn Thiệu Hoá lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ văn hoá

Đơn vị

1

Nguyễn Văn Hoan

14/01/2002

9/12

Tiểu khu 1

2

Trịnh Xuân Hiếu

10/3/2002

12/12

Tiểu khu 1

3

Nguyễn Sỹ Nghị

01/9/2001

11/12

Tiểu khu 1

4

Lê Trọng Tấn

16/11/2002

12/12

Tiểu khu 1

5

Lê Xuân Trung

01/7/2000

12/12

Tiểu khu 6

6

Phan Đức Anh

04/11/2002

12/12

Tiểu khu 6

7

Phạm Đăng Tuấn

10/01/1997

12/12

Tiểu khu 8

8

Nguyễn Hữu Thái

13/3/2002

9/12

Tiểu khu 8

9

Lê Văn Tuấn

02/10/2001

9/12

Tiểu khu 9

10

Trần Văn Công

07/11/2002

12/12

Tiểu khu 9

11

Hoàng Viết Vũ

12/4/2002

11/12

Tiểu khu 12

12

Lê Doãn Đức

29/01/2001

12/12/

Tiểu khu 13

13

Lê Doãn Dũng

01/9/2001

12/12

Tiểu khu 13

14

Phạm văn Tiến

29/9/2002

12/12

Tiểu khu 13

15

Lê Duy Kiên

04/9/2002

12/12

Tiểu khu 13

Nguyễn Văn Tuyên

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

Phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Thanh niên thị trấn Thiệu Hoá hăng hái lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Đăng lúc: 01/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, sáng ngày 27/02/2021, thanh niên thị trấn Thiệu Hoá đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt 1 năm 2021, thị trấn Thiệu Hoá có 15 thanh niên được tuyển chọn để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Thị trấn Thiệu Hoá là đơn vị hành chính mới được thành lập ngày 01/12/2019 theo tinh thần nghị quyết 786/NQ-UBTVQH 14, ngày 16/10/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội Khoá 14, trên cơ sở nhập nguyên trạng dân số, diện tích xã Thiệu Đô và Thị trấn Vạn Hà, sau khi sáp nhập, thị trấn Thiệu Hoá có 14 Tiểu khu, diện tích tự nhiên 10,68km2, dân số 16.950 người, với 4.566 hộ. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn luôn quan tâm và làm tốt chính sách hậu phương quân đội, chính vì vậy thị trấn luôn bảo đảm chỉ tiêu giao nhận quân, chất lượng thanh niên ngày càng được nâng lên. Năm 2021 thị trấn Thiệu Hoá có tổng số 385 thanh niên trong độ tuổi, trong đó số thanh niên điều động khám tại thị trấn là 66 thanh niên, qua khám tại thị trấn đã sàng lọc được 56 thanh niên tham gia khám huyện và có 15 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 01 thanh niên đi nghĩa vụ Công an nhân dân. Các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đều có sức khoẻ tốt, có 10/15 thanh niên có trình độ văn hoá 12/12, trong quá trình tổ chức 3 gặp 4 biết cơ bản các thanh niên đều mong muốn góp sức mình để bảo vệ tổ quốc, có 02 thanh niên chưa in tâm vì điều kiện gia đình khó khăn đề nghị tạm hoãn, xong với truyền thống quê hương đất nước, các ban ngành đoàn thể đã động viên, phân tích vai trò trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc thì 100% thanh niên in tâm và xác định tinh thần lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời Đảng uỷ thị trấn cũng đề nghị các cấp các ngành làm tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên in tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó vào ngày 24/02/2021, Đại diện lãnh đạo địa phương cùng các Ban ngành đoàn thể thị trấn và các Tiểu khu đã đến động viên, thăm hỏi và tặng quà các tân binh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh thăm hỏi tặng quà và tiễn Thanh niên lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Danh sách thanh niên thị trấn Thiệu Hoá lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ văn hoá

Đơn vị

1

Nguyễn Văn Hoan

14/01/2002

9/12

Tiểu khu 1

2

Trịnh Xuân Hiếu

10/3/2002

12/12

Tiểu khu 1

3

Nguyễn Sỹ Nghị

01/9/2001

11/12

Tiểu khu 1

4

Lê Trọng Tấn

16/11/2002

12/12

Tiểu khu 1

5

Lê Xuân Trung

01/7/2000

12/12

Tiểu khu 6

6

Phan Đức Anh

04/11/2002

12/12

Tiểu khu 6

7

Phạm Đăng Tuấn

10/01/1997

12/12

Tiểu khu 8

8

Nguyễn Hữu Thái

13/3/2002

9/12

Tiểu khu 8

9

Lê Văn Tuấn

02/10/2001

9/12

Tiểu khu 9

10

Trần Văn Công

07/11/2002

12/12

Tiểu khu 9

11

Hoàng Viết Vũ

12/4/2002

11/12

Tiểu khu 12

12

Lê Doãn Đức

29/01/2001

12/12/

Tiểu khu 13

13

Lê Doãn Dũng

01/9/2001

12/12

Tiểu khu 13

14

Phạm văn Tiến

29/9/2002

12/12

Tiểu khu 13

15

Lê Duy Kiên

04/9/2002

12/12

Tiểu khu 13

Nguyễn Văn Tuyên

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT