HỘI NGHỊ “LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN” LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CA THỊ TRẤN THIỆU HÓA NĂM 2022

HỘI NGHỊ “LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN” LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CA THỊ TRẤN THIỆU HÓA NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Thiệu Hóa, được sự thống nhất của BTV Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa, chiều ngày 27/10/2022 công an TT tổ chức hội nghị "Lắng nghe ý kiến nhân dân" và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với Công an năm TT Thiệu Hóa năm 2022

HỘI NGHỊ “LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN” LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VÀ GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CA THỊ TRẤN THIỆU HÓA NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Thiệu Hóa, được sự thống nhất của BTV Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa, chiều ngày 27/10/2022 công an TT tổ chức hội nghị "Lắng nghe ý kiến nhân dân" và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với Công an năm TT Thiệu Hóa năm 2022

Đăng lúc 4 tháng trước · 46 lượt xem

THỊ TRẤN THIỆU HÓA TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH- UBND, ngày 22/9/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ngày 13/10/2022 Hội đồng nghĩa vụ quân sự ( NVQS) thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức khám sơ tuyển cho 152 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đăng lúc 5 tháng trước · 71 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 77 lượt xem

HỘI CCB THỊ TRẤN THIỆU HÓA RA MẮT MÔ HÌNH “ CCB VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG”

Ngày 29/9/2022, Hội CCB thị trấn đã tổ chức ra mắt mô hình CCB với ATGT trên địa bàn thị trấn, đây là việc làm rất cần thiết đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần cùng các lực lượng của thị trấn làm giảm nguy cơ về ATGT, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đăng lúc 5 tháng trước · 62 lượt xem

Phát huy vai trò của hệ thống Camera giám sát trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

Thị trấn Thiệu Hóa là đơn vị hành chính vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thiệu Đô và thị trấn Vạn Hà để thành lập thị trấn Thiệu Hoá, là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, là đầu mối giao thương của cả huyện, là địa phương có dân số đông, địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự, các tai tệ nạn diễn biến phức tạp, khó khăn cho việc quản lý địa bàn và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Đăng lúc 1 năm trước · 383 lượt xem

Phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Thanh niên thị trấn Thiệu Hoá hăng hái lên đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, sáng ngày 27/02/2021, thanh niên thị trấn Thiệu Hoá đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt 1 năm 2021, thị trấn Thiệu Hoá có 15 thanh niên được tuyển chọn để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Đăng lúc 2 năm trước · 362 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT